De wijze waarop de leefomgeving is ingericht kan mensen aansporen tot gezond gedrag. Er zijn nog veel mogelijkheden om een gezonde leefomgeving te creëren. Het is daarbij belangrijk dat de overheid blijft investeren in het verbeteren van de milieukwaliteit en dat betrokkenen met elkaar samenwerken bij het inrichten van de leefomgeving. Dat concludeert het RIVM in een onderzoek naar de relatie tussen de leefomgeving en gezondheid.

Beleid moet gericht zijn op zowel een gezonde fysieke als sociale leefomgeving om gezond gedrag te bevorderen. Een park in de buurt kan bijvoorbeeld bijdragen aan meer lichaamsbeweging en minder obesitas en dienen als ontmoetingsplaats en zo eenzaamheid tegengaan. Ook kan gedacht worden aan maatregelen om fietsen te bevorderen (minder files en hart- en vaatziekten, betere bereikbaarheid) of schone duurzame energie (langere levensverwachting, minder ziektekosten). 

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu)) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). Het levert een bijdrage aan de Nationale Omgevingsagenda (NOA Nationale Omgevingsagenda (Nationale Omgevingsagenda)) en Nationale Omgevingsvisie (NOVI Nationale Omgevingsvisie (Nationale Omgevingsvisie)). Deze instrumenten beschrijven de kaders en gewenste ontwikkelingen voor een gezonde en duurzame leefomgeving en zijn nodig voor de invoering van de Omgevingswet.