Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

Voor de volgende stoffen heeft de externe commentaar ronde plaatsgevonden. Deze stoffen hebben nu de status interim:
Benzylchloride
Tetrachloorsilaan
Trichloorsilaan
Waterstofchloride
Dichloorsilaan
Tetracarbonylnikkel
Allylchloride
Ammoniak
Arsine
Dimethylsulfaat
Fosfine
Methylamine
Propylamine
Propyleenimine

De probitrelaties voor de volgende stoffen zijn (op)nieuw afgeleid en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. Deze zijn nu voor extern commentaar gepubliceerd en hebben de status voorgesteld. We verzoeken u om uw commentaar voor 4 augustus 2017 te sturen naar safeti-nl@rivm.nl :
Waterstofcyanide
Methylbromide

Een actueel overzicht van de afgeleide probitrelaties en hun status en achtergrondinformatie is hier te vinden.

Vragen?
Voor uitgebreide informatie over de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties verwijzen wij u naar onze website. Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht of de informatie op de website nog vragen hebben, dan horen wij dat graag via safeti-nl@rivm.nl