Een actueel overzicht van de afgeleide probitrelaties en hun status is te vinden in onderstaande tabel.

Hieronder is een actueel overzicht opgenomen van de afgeleide probitrelaties en hun status. De afgelopen jaren zijn enkele tientallen probitrelaties afgeleid en beoordeeld door de toetsgroep. In 2015 is de methodiek voor afleiding van probitrelaties op een aantal punten gewijzigd, onder meer naar aanleiding van de review door internationale experts. In de komende periode zal de toetsgroep haar al eerder geformuleerde adviezen met betrekking tot nieuwe probitrelaties zo nodig actualiseren, zodat ze overeenkomen met de nieuwe afleidingsmethodiek.

Voor elke stof is een achtergronddocument beschikbaar, waarin de afleiding van de probitrelatie wordt beschreven. De documenten zijn te vinden door op de link van de betreffende stofnaam te klikken.

De stofbestanden van de stoffen met vernieuwde probitrelatie met de status interim voor Safeti-NL vindt u hier.

Statusoverzicht probitrelaties

Stofnaam

CAS-nummer

Status

1,2-dichloorethaan

107-06-2

Interim

acetoncyaanhydrine

75-86-5

Interim

acetonitril

75-05-8

Interim

acroleine

107-02-8

Interim

acrylonitril

107-13-1

Interim

allylalcohol

107-18-6

Interim

allylamine

107-11-9

Interim

allylchloride

107-05-1

Interim

ammoniak

7664-41-7

Interim

arsine

7784-42-1

Interim

benzylchloride

100-44-7

Interim

boortrichloride

10294-34-5

Interim

boortrifluoride

7637-07-2

wordt herzien

broom

7726-95-6

Interim

chloor

7782-50-5

Interim

chlooraceetaldehyde

107-20-0

Interim

decaline

91-17-8

Interim

dichloorsilaan

4109-96-0

Interim

dimethylamine

124-40-3

Interim

dimethylsulfaat

77-78-1

Interim

epichloorhydrine

106-89-8

wordt herzien

ethylchloorformiaat

541-41-3

wordt herzien

ethyleenimine

151-56-4

Interim

ethyleenoxide

75-21-8

Interim

fluor

7782-41-4

Interim

formaldehyde

50-00-0

Interim

fosfine

7803-51-2

Interim

fosforoxychloride

10025-87-3

wordt herzien

fosfortrichloride

7719-12-2

Interim

fosgeen

75-44-5

Interim

hydrazine

302-01-2

Interim

kooldioxide

124-83-9

Voorgesteld, extern commentaar voor 1 juni 2021

koolmonoxide

630-08-0

Interim

methacrylonitril

126-98-7

Interim

methanol

67-56-1

Voorgesteld, extern commentaar voor 1 juni 2021

methylamine

74-89-5

Interim

methylbromide

74-83-9

Interim

methylchloorformiaat

79-22-1

wordt herzien

methylisocyanaat

624-83-9

Interim

methylmercaptaan

74-93-1

Interim

mierenzuur

64-18-6

Interim

n-butylacetaat

123-86-4

Interim

oxalonitril

460-19-5

Interim

propylamine

107-10-8

Interim

propyleenimine

75-55-8

Interim

stikstofdioxide

10102-44-0

Interim

tetracarbonylnikkel

13463-39-3

Interim

tetrachloorsilaan

10026-04-7

Interim

tetraethyllood

78-00-2

Interim

tolueendiisocyanaat

584-84-9, 91-08-7

Interim

trichloorsilaan

10025-78-2

Interim

trimethylamine

75-50-3

Interim

waterstofchloride

7647-01-0

Interim

waterstofcyanide

74-90-8

Interim

waterstoffluoride

7664-39-3

Interim

waterstofsulfide

7783-06-4

Interim

zwaveldioxide

7446-09-5

Interim

zwaveltrioxide / zwavelzuur / oleum

7446-11-9, 7664-93-9, 8014-95-7

Interim