Een actueel overzicht van de afgeleide probitrelaties en hun status is te vinden in onderstaande tabel.

Hieronder is een actueel overzicht opgenomen van de afgeleide probitrelaties en hun status. De afgelopen jaren zijn enkele tientallen probitrelaties afgeleid en beoordeeld door de toetsgroep, en zijn voor de betreffende stoffen consequentieonderzoeken uitgevoerd. In 2015 is de methodiek voor afleiding van probitrelaties op een aantal punten gewijzigd, onder meer naar aanleiding van de review door internationale experts. In de komende periode zal de toetsgroep haar al eerder geformuleerde adviezen met betrekking tot nieuwe probitrelaties zo nodig actualiseren, zodat ze overeenkomen met de nieuwe afleidingsmethodiek.

Voor elke stof is een achtergronddocument beschikbaar, waarin de afleiding van de probitrelatie wordt beschreven. Voor stoffen waarvoor reeds een consequentieonderzoek is uitgevoerd, is de rapportage hieronder beschikbaar.

De documenten zijn te vinden door op de link van de betreffende stofnaam te klikken.

 
Statusoverzicht probitrelaties
Stofnaam CAS-nummer Status
1,2-dichloorethaan 107-06-2 Interim
acetoncyaanhydrine 75-86-5 wordt herzien
acetonitril 75-05-8 Interim
acroleine 107-02-8 Interim
acrylonitril 107-13-1 Interim
allylalcohol 107-18-6 Interim
allylamine 107-11-9 Interim
allylchloride 107-05-1 Interim
ammoniak 7664-41-7 Interim
arsine 7784-42-1 Interim
benzylchloride 100-44-7 Interim
boortrichloride 10294-34-5 wordt herzien
boortrifluoride 7637-07-2 wordt herzien
broom 7726-95-6 Interim
chloor 7782-50-5 Interim
chlooraceetaldehyde 107-20-0 Interim
decaline 91-17-8 Interim
dichloorsilaan 4109-96-0 Interim
dimethylamine 124-40-3 Interim
dimethylsulfaat 77-78-1 Interim
epichloorhydrine 106-89-8 wordt herzien
ethylchloorformiaat 541-41-3 wordt herzien
ethyleenimine 151-56-4 Interim
ethyleenoxide 75-21-8 Interim
fluor 7782-41-4 wordt herzien
formaldehyde 50-00-0 Interim
fosfine 7803-51-2 Interim
fosforoxychloride 10025-87-3 wordt herzien
fosfortrichloride 7719-12-2 wordt herzien
fosgeen 75-44-5 Interim
hydrazine 302-01-2 wordt herzien
kooldioxide 124-83-9 wordt herzien
koolmonoxide 630-08-0 Interim
methacrylonitril 126-98-7 wordt herzien
methanol 67-56-1 wordt herzien
methylamine 74-89-5 Interim
methylbromide 74-83-9 Interim
methylchloorformiaat 79-22-1 wordt herzien
methylisocyanaat 624-83-9 Voorgesteld, extern commentaar voor 1 september 2018
methylmercaptaan 74-93-1 Interim
n-butylacetaat 123-86-4 wordt herzien
oxalonitril 460-19-5 wordt herzien
propylamine 107-10-8 Interim
propyleenimine 75-55-8 Interim
stikstofdioxide 10102-44-0 Interim
tetracarbonylnikkel 13463-39-3 Interim
tetrachloorsilaan 10026-04-7 Interim
tetraethyllood 78-00-2 Voorgesteld, extern commentaar voor 1 september 2018
tolueendiisocyanaat 584-84-9, 91-08-7 wordt herzien
trichloorsilaan 10025-78-2 Interim
trimethylamine 75-50-3 Interim
waterstofchloride 7647-01-0 Interim
waterstofcyanide 74-90-8 Interim
waterstoffluoride 7664-39-3 Interim
waterstofsulfide 7783-06-4 Interim
zwaveldioxide 7446-09-5 Interim
zwaveltrioxide 7446-11-9 wordt herzien
zwavelzuur 7664-93-9 wordt herzien