Een actueel overzicht van de afgeleide probitrelaties en hun status is te vinden in onderstaande tabel.

Voor elke stof is een achtergronddocument beschikbaar, waarin de afleiding van de probitrelatie wordt  beschreven. De documenten zijn te vinden door op de link van de betreffende stofnaam te klikken. Ook zijn daar eerdere versies van de probitrelaties zichtbaar.

Voor een aantal stoffen met een herziene probitrelatie met de status inhoudelijk vastgesteld zijn stofbestanden voor Safeti-NL beschikbaar.

Statusoverzicht probitrelaties

Stofnaam

CAS-nummer

Status

1,2-dichloorethaan

107-06-2

inhoudelijk vastgesteld

acetoncyaanhydrine

75-86-5

inhoudelijk vastgesteld

acetonitril

75-05-8

inhoudelijk vastgesteld

acroleine

107-02-8

inhoudelijk vastgesteld

acrylonitril

107-13-1

inhoudelijk vastgesteld

allylalcohol

107-18-6

inhoudelijk vastgesteld

allylamine

107-11-9

inhoudelijk vastgesteld

allylchloride

107-05-1

inhoudelijk vastgesteld

ammoniak

7664-41-7

inhoudelijk vastgesteld

arsine

7784-42-1

inhoudelijk vastgesteld

benzylchloride

100-44-7

inhoudelijk vastgesteld

boortrichloride

10294-34-5

inhoudelijk vastgesteld

boortrifluoride 7637-07-2 inhoudelijk vastgesteld

broom

7726-95-6

inhoudelijk vastgesteld

chloor

7782-50-5

inhoudelijk vastgesteld

chlooraceetaldehyde

107-20-0

inhoudelijk vastgesteld

chlooracetylchloride 79-04-9 inhoudelijk vastgesteld
chloorsulfonzuur 7790-94-5 inhoudelijk vastgesteld

decaline

91-17-8

inhoudelijk vastgesteld

dichloorsilaan

4109-96-0

inhoudelijk vastgesteld

dimethylamine

124-40-3

inhoudelijk vastgesteld

dimethylsulfaat

77-78-1

inhoudelijk vastgesteld

epichloorhydrine 106-89-8 inhoudelijk vastgesteld
ethylchloorformiaat 541-41-3 inhoudelijk vastgesteld

ethyleenimine

151-56-4

inhoudelijk vastgesteld

ethyleenoxide

75-21-8

inhoudelijk vastgesteld

fluor

7782-41-4

inhoudelijk vastgesteld

formaldehyde

50-00-0

inhoudelijk vastgesteld

fosfine

7803-51-2

inhoudelijk vastgesteld

fosforoxychloride 10025-87-3 inhoudelijk vastgesteld

fosfortrichloride

7719-12-2

inhoudelijk vastgesteld

fosgeen

75-44-5

inhoudelijk vastgesteld

hydrazine

302-01-2

inhoudelijk vastgesteld

kooldioxide

124-83-9

inhoudelijk vastgesteld

koolmonoxide

630-08-0

inhoudelijk vastgesteld

methacrylonitril

126-98-7

inhoudelijk vastgesteld

methanol

67-56-1

inhoudelijk vastgesteld

methylamine

74-89-5

inhoudelijk vastgesteld

methylbromide

74-83-9

inhoudelijk vastgesteld

methylchloorformiaat 79-22-1 inhoudelijk vastgesteld

methylisocyanaat

624-83-9

inhoudelijk vastgesteld

methylmercaptaan

74-93-1

inhoudelijk vastgesteld

mierenzuur

64-18-6

inhoudelijk vastgesteld

n-butylacetaat

123-86-4

inhoudelijk vastgesteld

natriumcyanide 143-33-9 voorgesteld, inhoudelijk commentaar voor 15 mei 2024
nikkelhydroxycarbonaat 12607-70-4 voorgesteld, inhoudelijk commentaar voor 15 mei 2024

oxalonitril

460-19-5

inhoudelijk vastgesteld

propylamine

107-10-8

inhoudelijk vastgesteld

propyleenimine

75-55-8

inhoudelijk vastgesteld

propyleenoxide 75-56-9 inhoudelijk vastgesteld
salpeterzuur ≤70% 7697-37-2 inhoudelijk vastgesteld

stikstofdioxide

10102-44-0

inhoudelijk vastgesteld

tetracarbonylnikkel

13463-39-3

inhoudelijk vastgesteld

tetrachloorsilaan

10026-04-7

inhoudelijk vastgesteld

tetraethyllood

78-00-2

inhoudelijk vastgesteld

tolueendiisocyanaat

584-84-9, 91-08-7

inhoudelijk vastgesteld

trichloorsilaan

10025-78-2

inhoudelijk vastgesteld

trimethylamine

75-50-3

inhoudelijk vastgesteld

waterstofchloride

7647-01-0

inhoudelijk vastgesteld

waterstofcyanide

74-90-8

inhoudelijk vastgesteld

waterstoffluoride

7664-39-3

inhoudelijk vastgesteld

waterstofsulfide

7783-06-4

inhoudelijk vastgesteld

zwaveldioxide

7446-09-5

inhoudelijk vastgesteld

zwaveltrioxide / zwavelzuur / oleum

7446-11-9, 7664-93-9, 8014-95-7

inhoudelijk vastgesteld