Het RIVM is één van de partijen die op 24 januari het grondstoffenakkoord heeft ondertekend. Daarmee ondersteunt het RIVM de transitie naar een circulaire en biobased economie met kennis en informatie. Het RIVM ontwikkelt  afwegingskaders voor de beoordeling van producten, maatregelen  of innovaties ten aanzien van gezondheid, veiligheid en duurzaam gebruik van het natuurlijk kapitaal.

RIVM directeur-generaal André van der Zande: “Het RIVM staat op de bres voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Daarom dragen wij vanzelfsprekend bij van de transitie van onze samenleving naar de circulaire economie.”

Onbedoelde gevolgen voorkomen

Het RIVM vindt het van belang dat met een integrale, brede blik wordt gekeken naar de gevolgen van hergebruik van grondstoffen in een circulaire economie. Op die manier wordt duidelijk wat een product bijdraagt aan de circulaire economie, zowel sociaal, financieel als voor de kwaliteit van de leefomgeving. Zo kunnen onbedoelde gevolgen van hergebruik worden voorkomen.

RIVM stelt de volgende prioriteiten voor het ontwikkelen van kennis over de circulaire economie:

  • Efficiënt gebruik grondstoffen: gezond, veilig en duurzaam in balans
  • Beheer en ontwikkeling van natuurlijk kapitaal
  • Duurzaam consumeren, maatschappelijk verantwoord inkopen en maatschappelijk draagvlak
  • Indicatoren en monitoring voortgang transitie naar circulaire economie