In 2015 en 2016 bundelde het RIVM de bestaande kennis over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in vijf achtergrondrapporten die de wetenschappelijke basis zijn van het rapport ‘Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland’ dat het RIVM op 24 januari 2017 publiceerde. 

Het rapport ‘De drijvende krachten van voedselconsumptie en voedselaanbod’ beschrijft de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de groei van de wereldbevolking, globalisering en stijgende welvaart, op de voedselconsumptie en het voedselaanbod in Nederland.

Het rapport ‘Food consumption in the Netherlands and its determinants’ beschrijft de voedselconsumptie van Nederlanders, veranderingen in het Nederlandse voedingspatroon en belangrijke factoren die de voedselkeuze beïnvloeden, zoals gewoontes en de fysieke omgeving. 

De rapporten ‘How safe is our food?’, ‘Health aspects of the Dutch diet’ en ‘The environmental sustainability of the Dutch diet’ beschrijven de veiligheid van ons voedsel en de gezondheid en duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon evenals de beleidsmaatregelen die hiervoor zijn genomen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het ‘Strategisch Programma RIVM’. Dit programma focust op thema’s die van invloed zijn op de volksgezondheid en de leefomgeving van de toekomst. Op deze manier bereidt het RIVM zich voor op de vragen van morgen.