De nieuwsbrieven van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) informeren deelnemers en andere geïnteresseerden over het laatste nieuws en de resultaten van dit verpleeghuisnetwerk.

In de rechterkolom vindt u alle nieuwsbrieven; deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.