De referentiecijfers van de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-module Postoperatieve wondinfecties bevatten resultaten over de periode 2002 tot en met 2020. Hieronder vindt u alleen de meest recente referentiecijfers. Ga naar het archief voor oudere versies.

Referentiecijfers module POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties) 2017-2021

Deze referentiecijfers bevatten de resultaten van de surveillance van Postoperatieve wondinfecties in het kader van het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) netwerk over de periode 2017 tot en met 2021.

Hieronder vindt u de voorgaande versies van de referentiecijfers van de module Postoperatieve wondinfecties van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance:

 

Referentiecijfers module POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties)Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie 2001 t/m 2011

Deze referentiecijfers betreffen de surveillance van postoperatieve wondinfectie na hartchirurgie en bevatten gegevens over de jaren 2001 tot en met 2011.

Met ingang van 1 januari 2012 is de module POWI na hartchirurgie toegevoegd aan de algemene POWI module.

Referentiecijfers module POWI 2002 - 2011

Inhoudsopgave

Algemene informatie

Overzichtstabellen en -figuren

 • Tabel 1 - Ziekenhuizen op wier gegevens de landelijke referentiecijfers gebaseerd zijn
 • Tabel 3 - Registratieperiode, aantal operaties en methode SNO surveillance na ontslag (surveillance na ontslag)surveillance na ontslag per ziekenhuis
 • Tabel 4 - Aantal operaties, postoperatieve wondinfecties en bijdragende ziekenhuizen, per ingreep
 • Figuur 1 - Variatie in wondinfectiepercentages tussen ziekenhuizen
 • Figuur 2 - Variatie in diepe wondinfectiepercentages tussen ziekenhuizen
 • Tabel 5 - Aantal operaties en wondinfecties (na ontslag) per ingreep, standaard versus geen (standaard methode) SNO
 • Tabel 6 - 25ste percentiel van alle en diepe wondinfecties per ingreep, standaard versus geen (standaard methode) SNO
 • Tabel 7 - 75ste percentiel van de operatieduur, per ingreep
 • Tabel 8 - Geïsoleerde micro-organismen bij oppervlakkige en diepe infecties, voor alle operaties samen
 • Tabel 9a - Geïsoleerde micro-organismen bij oppervlakkige en diepe infecties, per ingreep
 • Tabel 9b - Geïsoleerde micro-organismen bij oppervlakkige en diepe infecties, per CTG College Tarieven Gezondheidszorg (College Tarieven Gezondheidszorg)College Tarieven Gezondheidszorg-code
 • Tabel 10 - Optionele variabelen

Referentietabellen, gestratificeerd naar risicofactoren, per CTG code

 • Tabel 11  - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per CTG code, met standaard SNO
 • Tabel 12 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per CTG code, met standaard SNO
 • Tabel 13 - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per CTG code, zonder (standaard) SNO
 • Tabel 14 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per CTG code, zonder (standaard) SNO
 • Tabel 15 - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per CTG code, infecties tijdens opname
 • Tabel 16 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per CTG code, infecties tijdens opname

Referentietabellen, gestratificeerd naar risicofactoren, per groep CTG codes

 • Tabel 17 - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per ingreep, met standaard SNO
 • Tabel 18 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per ingreep, met standaard SNO
 • Tabel 19 - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per ingreep, zonder (standaard) SNO
 • Tabel 20 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per ingreep, zonder (standaard) SNO
 • Tabel 21 - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per ingreep, infecties tijdens opname
 • Tabel 22 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per ingreep, infecties tijdens opname

Bijlagen

Bijlage I - Lijst met CTG-codes per ingreep