Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onderzoeken of het werken met PX-10 geleid kon hebben tot ziekte onder (ex-)medewerkers, in het bijzonder kanker. In 2011 heeft het RIVM het gezondheidsonderzoek naar het werken met PX-10 afgerond.

PX-10 is een wapenreinigingsmiddel van Defensie en bevatte benzeen. Het middel werd in het bijzonder bij de marine gebruikt. In de wetenschap is aangetoond dat benzeen schadelijk is voor de gezondheid. Benzeen kan verschillende vormen van leukemie veroorzaken, zoals Acute Myeloïde Leukemie (AML Acute Myeloïde Leukemie (Acute Myeloïde Leukemie)), maar ook andere vormen van ziekten, bijvoorbeeld de Schildersziekte. Er zijn ook vormen van leukemie, zoals de ziekte van Hodgkin, waarvoor geen verband met benzeen is aangetoond.