Sinds 2018 houdt het RIVM een overzicht bij van alle onderzoeks-databestanden over Q-koorts in Nederland. Deze staan in de tabel hieronder. Heeft u vragen over een bepaald onderzoek, dan kunt u via q-koortsonderzoek@rivm.nl de contactgegevens van de onderzoekers, projectleiders of contactpersonen opvragen. Binnenkort zal het bijhouden van dit overzicht worden overgenomen door Q-Support.

 

Thema Locatie Naam Data IT Juridisch Budget
Acute Q-koorts GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) HvB, GGD ZO Q-Quest I Acute Q-koorts 2007-2008, N=556, burden of disease, cost of illness, sick leave, BMCInfDis 2011, EJPH 2012, IJInf Dis 2012   METC medisch-ethische toetsingscommissie (medisch-ethische toetsingscommissie)+  
Acute Q-koorts AMPHI, alle GGDen Q-Quest II (overlap met Q-hort) ·  Acuut: 2010-2011, N=336
·  Gemeld: 4 jaar follow-up, 2007-2008, N=448
·  Aspecifiek: 4 jaar follow-up, 2007-09, N=193
·  LLWI: 15 maanden follow-up, 2009, N=50
  METC+ ZonMW Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) 204004003
Acute Q-koorts Canisius Herpen Huisartsen, vragenlijsten, 1+4 jaar follow-up, N=85, Inf 2010, QJM 2010, EpiInf 2016      
Acute Q-koorts GGD Meldingsplichtige Q-koorts Acute Q-koorts meldingen incl. verdenkingen, 2007-heden Originele data voor OSIRIS information system (information system) Codeboek bij GGD  
Acute Q-koorts RIVM OSIRIS Acute Q-koorts meldingen en aanvullende vragenlijst welke later ook in OSIRIS is ingebouwd, 2007-2011, NTvG Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) 2010 Web-based, originele data bij GGD Anoniem, geb JJJJ, 4 cijfers postcode, 1e ziektedag  
Acute Q-koorts Radboud, Canisius   Acute Q-koorts, tot 2012, beperkte klinische gegevens Excel    
Acute Q-koorts AMPHI Meta-Q Acute Q-koorts, QVS Q-koorts vermoeidheidssyndroom (Q-koorts vermoeidheidssyndroom) én chronische Q koorts (confirmed+probable), 7 studies samenvoegen (Q-Quest I+II, Q-HORT, Qure, Q-Herpen-II, QAAD, ImpaQt, Snel-Q), 2007-2016   METC 2015 Q-support budget
Acute Q-koorts Radboudumc Radboud University Medical Centre (Radboud University Medical Centre), LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)   Dx acute-chron Q-koorts, IFN vs serologie, 2011, 16 publicaties     ZonMW budget
Acute Q-koorts Radboudumc, Canisius   Dx acute-chron Q-koorts, IFN, 2011-2012. Pre-vaccinatie survey, ontwikkelen bloedtest Dx     ZonMW 12500095006
Acute Q-koorts JBZ Jeroen Bosch Ziekenhuis (Jeroen Bosch Ziekenhuis), RIVM Q-HORT (overlap met Q-Quest II) 1.    Inf 2010
2.    EpidInf 2013
3.    Acute Q follow-up, chronisch, antistoffen, 2007-8, N=686, antistoffen, CID 2011
4.    Lab+ Q-koorts 2007-9, risicofactoren chronische Q, N=1.416, N=2.321 (antistof), 9 publ: Epid 2015, PLoSOne 2015
  METC Brabant NL35654.028.11, IRB JBZ Q-support budget, ZonMW 205520006
Acute Q-koorts RIVM Q-koorts COVID-19 Q-HORT deelnemers nogmaals vragenlijst toegestuurd of ze in 2020 en/of 2021 COVID-19 hebben doorgemaakt. 1302 vragenlijsten verstuurd. Data is in analyse.     VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Acute Q-koorts RIVM Q-Herpen-I Questionnaires, sero + omgeving samples, N=443, okt 2007-2008, 2 publ: EpiInf2009   METC UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht) 07-241 ZonMW 125050001
Acute Q-koorts RIVM, GGD HvB/ZO Antibiotica huisartsen Acute Q-koorts Osiris, vragenlijst door huisarts, antibiotica, N=438, EpiInf2011   METC-  
Acute Q-koorts RIVM Q-cull 17,5% seroconversie bij ruimers, EID Tijdschrift Emerging Infectious Diseases (Tijdschrift Emerging Infectious Diseases) 2011      
Acute Q-koorts GGD, RIVM Q-Nuenen Case-control, bezoekers schapen, Feb-Mar 2009, EpiInf 2011      
Acute Q-koorts GGD ZO Q-Helmond-I OSIRIS, EpiInf      
Acute Q-koorts GGD ZO Q-Helmond-II        
Acute Q-koorts GGD ZL, RIVM Voerendaal Acute screening, CID2012      
Acute Q-koorts GGD ZL   Kinderen      
Acute Q-koorts RIVM, GGD Utrecht Q-Utrecht OSIRIS, InfBull2010      
Acute Q-koorts UMCU Mortaliteit Sterfte na acute Q-koorts      
Acute Q-koorts UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)   RCT Randomized controlled trial (Randomized controlled trial) doxycycline versus moxifloxacin, 2010, niet gestart ivm te late toekenning financiering     ZonMW 205510001
Acute Q-koorts UMCU/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) NHL/ Qfever Database van de gehele Nederlandse populatie met alle NHL en Q-koorts diagnoses tussen 2002 en 2017 CBS microdata omgeving nWMO ZonMW 50-52200-98-807
Acute Q-koorts JBZ/Bernhove Qorona Alle patiënten opgenomen in JBZ en Bernhoven met COVID tijdens de eerste golf met Q-koorts status Research manager JBZ METC brabant RIVM/JBZ stipendium
Chronische Q-koorts UMCU, JBZ, Radboudumc Chronische Q-koorts Chronische Q-koorts, non-Hodgkin, 2007-2016, N=500, 1.774 variabelen. Publicaties: EpidInf 2013, ClinVaccImm 2012, Lancet Haematol 2018, CID 2017, J Antimicro Chemother 2018, CMI 2021 Data Access 2010, analyse in SPSS Statisch computerprogramma (Statisch computerprogramma). Radboud: Excel + N=273 SPSS (PET) Geb DDMMJJJJ, postcode, codeboek in UMCU, METC+ 2011 en 2015 Nu Q-support budget. Per  1/6/2021 geen financiering meer: per dan zal de chronische Q koorts database niet meer actief bijgehouden worden.
Chronische Q-koorts UMCU, JBZ, Radboudumc FISH Chronische Q-koorts Fluorisation in situ hibridisation uitslagen naar Coxiella burnetii in weefsels van chronische Q-koorts patiënten.  SPSS dataset in UMCU METC Brabant en Toetsingscomissie Biobank UMCU ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) 
Chronische Q-koorts Radboudumc   Immunologie van chronische Q-koorts, meerdere projecten met chr Q patiënt materiaal, waaronder autoimmuniteit Dx, biomarkers, lab, 2 publ     Q-support, ZonMW
Chronische Q-koorts RIVM, JBZ, GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren) Q-Booster Controles uit Q-HORT, cases uit Q-VET-I/II, risicofactoren chronische Q, beroepsblootstelling, PLoSOne2015   METC Brabant via Q-HORT  
Chronische Q-koorts Radboudumc PET-scan Chronische Q-koorts patiënten in Radboud (allen in UMCU database), PET scan, N=273, mortaliteit. Tot 2015 SPSS   Q-support budget
Chronische Q-koorts GGD HvB, JBZ Q-Herpen-II Populatie screening chr Q N= 1.517. Lab+ en chronische Q-koorts, questionnaires NCSI, samples, 2014, PLoSOne 2015, Health status EpiInf 2015   METC UMCU+, protocol 13-367/D VWS budget, JBZ lab
Chronische Q-koorts Bernhoven, RIVM, JBZ Q-cor Screening hartklepafwijkingen, chronische Q-koorts, 2016-2017, N=6/904, PlosOne2019.     Q-support budget
Chronische Q-koorts JBZ QAAD Chronische Q-koorts (vasculair), Tx, 2009-2012, mortaliteit 2016, N=40/770, N=26, 11 publicaties     ZonMW budget 205520001
Chronische Q-koorts PAMM   Targetted screening, N=5 chron. EurJClinMID 2013      
Chronische Q-koorts PAMM   Dx tools chron. Q-koorts      
Chronische Q-koorts AMPHI (Radboudumc, JBZ, Bernhoven) ImpaQt Chronische Q-koorts en QVS, psychosociaal, werk en cognitief fuctioneren. 2015-2017, N=250. Psychosociaal: chronische Q-koorts n=80; QVS n=155. Werk: chronische Q-koorts=0; QVS n=154. Cognitief: chronische Q-koorts n=30; QVS n=32. Data in Excel, analyse in SPSS METC 2016 Q-support budget
Chronische Q-koorts GGD HvB regionale verschillen serologische follow-up Q koorts N= 2.346. regionale verschillen serologisch vervolg (3 labs) na vaststellen acute q-koorts,screeningsgedrag HA en specialisten PLoS Plos One (Plos One) One. 2013;8(4):e60707. doi: 10.1371/journal.pone.0060707. Epub 2013 Apr 5. Large regional differences in serological follow-up of Q fever patients in the Netherlands.      
Chronische Q-koorts Radboudumc, LUMC, Canisius   Vaccinatiestudie, doorgemaakte Q-koorts, immuunresponse chron, 2011-2015. 16 publicaties     ZonMW 205520002
Chronische Q-koorts WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)   immuunresponse chronische Q en gezonden op Levende Coxiella bacteriën vs dode Coxiella      
Chronische Q-koorts RIVM, JBZ, huisartsenpraktijken Q-Screen Populatie screening chronische Q-koorts uit 13 huisartsenpraktijken N=1642. Serologie IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance) (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)) IgG Immunoglobulin G (Immunoglobulin G) I en IgG II (doorgemaakt acute Q en verdenking chronische Q-koorts), risicogroep en regio.       
QVS Radboudumc Handreiking QVS voor patiënt, mantelzorger en zorgprofessional Literatuurstudie beschikbare onderzoeken t.b.v. zorg voor QVS patiënten. Panelgesprekken met stakeholders (patiënten en zorgaanbieders). Consultatieronde koepelorganisaties.   Nvt Nvt Q-support 
QVS  UMCU en UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht) QVS adolescenten start april 2020     Q-support 
QVS Radboudumc   QVS immuunsysteem, oorzaak QVS     Q-support budget
QVS Radboudumc   Terugkerende bovenste luchtweginfecties bij QVS      
QVS     Het microbioom van QVS      
QVS Radboudumc PrediQt, gestopt (weinig inclusie) Start juni 2011-2015, risicofactoren QVS, QVS behandeling, RCT: doxy vs. Gedragstherapie   NL36477.091.11 ZonMW 205520003 
QVS Radboudumc QVS Alle QVS patiënten in het Radboud, incl. Qure Excel, patient# en wel/geen inclusie Qure    
QVS Radboudumc Qure QVS behandeling (RCT: CGT cognitieve gedragstherapie (cognitieve gedragstherapie) vs. Placebo, doxy vs. placebo), 2011-2016, N=156, publicaties: CID 2017, BMC Inf Dis 2013. Klinisch relevante verbetering: CGT 56%, placebo 46%, doxy 31%. CGT is veilig. Data in Excel, analyse in SPSS Clinicaltrials.gov, NL trial register, METC Radboud Q-support, ZonMW 205520003
QVS Diakoness. Utrecht TRIQ Dx Elispot, QVS, nov 2011. FEMS 2012   METC+ VCMO NL35867.100.11  
QVS Radboudumc Beweegprogramma Q-koorts Retrospectieve data uit fysiotherapeutische dossiers m.b.t. beweegprogramma t/m januari 2017 (N=122), kwalitatieve data, data uit gerandomiseerde multiple baseline interventiestudie (N=13) Castor, SPSS, atlas.ti, R METC radboudumc Q-support
QVS Radboudumc Ergotherapie Q-koorts interviews met patienten (n=4) en ergotherapeuten (n=4) en literatuur, wat heeft geresulteerd in een ergotherapierichtlijn QVS      
Overige doorgemaakte Q-koorts ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center) Zorg voor Q-koorts Vragenlijstonderzoek onder 478 patiënten (chronische Q-koorts, QVS, of doorgemaakte Q-koorts) en een Delphistudie onder 94 professionals. 2018/19.     Q-support
Overige doorgemaakte Q-koorts Q-support Q-support patiënten Patiënten die Q-support voor ondersteuning hebben benaderd. N=840 (feb 2017), 300 medische verslagen Central Station (Juvans). Cloud (Q-support) Informed consent+; METC- Q-support (VWS)
Overige doorgemaakte Q-koorts RIVM, AMPHI, GD Q-VIVE-humaan (en Q-VIVE-veterinair) Q-koorts in veehouders en gezin (en melkkoeien, geiten, schapen), N=2.828 sera, 2009-2013, 9 publicaties, GIS Geografic Information System (Geografic Information System), BMCInfDis 2010     ZonMW budget 125020008
Overige doorgemaakte Q-koorts RIVM, GD Q-VET-I Dierenartsen landbouwdieren, 2009, PLoSOne   METC UMCU  
Overige doorgemaakte Q-koorts RIVM, GD Q-VET-II Dierenartsen gezelschapsdieren, 2010, PLoSOne2012   METC UMCU (in Q-VET-I)  
Overige doorgemaakte Q-koorts IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences), RIVM Q-STUD Q-koorts in studenten diergeneeskunde UMCU + follow-up, N=965, sera + questionnaires   METC+, informed consent  
Overige doorgemaakte Q-koorts RIVM, JBZ, GD, GGD HvB Zwangeren Q-koorts bij zwangeren, N=4.004, sera van STD screening, EID 2011      
Overige doorgemaakte Q-koorts RIVM Zwangeren Q-koorts bij zwangeren, zwangerschapsuitkomsten Q-koorts gebied (N=58.737) vergeleken met zwangerschapsuitkomsten in referentiegebieden (N=310.635), outcome PRN, BMJ Open 2015   METC+, PRN+ VWS
Overige doorgemaakte Q-koorts RU Groningen, JBZ   Cost effectiveness Q-koorts screening bij zwangeren, RCT, jun-dec 2010, N=1.229, BMC WomHealth 2010   METC Groningen, www.clinicaltrials.gov ZonMW budget
Overige doorgemaakte Q-koorts RIVM, Radboudumc Q-Vax Immuunresponse na Q-Vax, N=260+63, 2011, 3 publicaties, zie ook 205520002     ZonMW 205530002
Overige doorgemaakte Q-koorts Canisius, WBVR, Radboud   Afweer bij mensen en geiten, 2011-2014, 8 publicaties     ZonMW budget 205520004
Overige doorgemaakte Q-koorts JBZ   Case series, genotype      
Overige doorgemaakte Q-koorts Sanquin Bloeddonoren        
Overige doorgemaakte Q-koorts RIVM PIENTER-II Evaluatie Rijksvaccinatieprogramma, vragenlijst + antistoffen, iedere 10 jaar, N=25.000, EpiInf2009   METC+ VWS
Overige doorgemaakte Q-koorts PAMM   Hartafwijkingen, Q-koorts Dx, N=50 Ig Immunoglobuline (Immunoglobuline)+ (chron. neg)      
Overige doorgemaakte Q-koorts PAMM   Dx      
Overige doorgemaakte Q-koorts GGD HvB en RadboudUMC Snel-Q Lab+ Q-koorts (pneumonie), 2009, N=50      
Veterinair RIVM, AMPHI, GD Q-VIVE-veterinair (en Q-VIVE-humaan) Q-koorts in melkkoeien, schapen en geiten (en veehouders en gezin), N=2.828 sera, 2009-2013, 9 publicaties, GIS, BMCInfDis 2010     ZonMW budget 125020008
Veterinair GD, NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) Abortus bedrijven Naam, omvang, locatie, abortus methode, onset en meldingsdatum, 2005-2009, N=30, passieve meldingen (publicaties: Dijkstra FEMS 2013, van Leuken PLoSOne 2013)   Reeds in bezit van RIVM  
Veterinair NVWA Tankmelk+ bedrijven Actieve surveillance, N=82 (2009), N=meer (2010), N=0 (2016), public. door Bontje et al.      
Veterinair GD, WBVR Dierlijke monsters Aantal stammen, genotype, sequences, CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute) N=12, RIVM N=2      
Veterinair WBVR Veterinaire sera Geiten, paarden, honden, katten, experimenteel      
Veterinair WBVR Veld data Seroprev. N=700 paarden, 500 honden, 400 katten, 2010-2011, publicatie volgt     ZonMW 205520005
Veterinair Canisius, WBVR Humane genotype       ZonMW budget
Veterinair GD Runderen, tankmelk Runder data, tankmelkprevalentie, serumprevalentie, agens      
Overige incl. omgeving RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Mest transport + 2 extra studies 2007-2009, analyses door Hermans et al, Vd Bron et al.      
Overige incl. omgeving UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Maastricht   Verspreiding Coxiella in ruimte en tijd     ZonMW budget
Overige incl. omgeving UU IRAS Stof, modelleren Coxiella in stof rond geiten bedrijven, 15 publicaties, nu aan protocol werken     ZonMW 205520010, 12500095006
Overige incl. omgeving RIVM   Transmissie bruine ratten, N=14, 2011-2013, 1 publicatie     ZonMW 205520007
Overige incl. omgeving VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam), WBVR Antibody guided magic bullets: antibody-antibiotic conjugate therapy of Q fever Antilichaam-antibiotica Tx, lab onderzoek     Q-support budget
Overige incl. omgeving AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), RIVM   Coxiella bij teken, 2011-2012, 1 publicatie     ZonMW 205520008
Overige incl. omgeving WBVR, Bundesw. München sequence data Plasmiden en virulentie, 2011-2012     ZonMW 205520009