Fecesonderzoek bij contacten van shigella: is het op de huidige manier zinvol?

Beschrijving

Dit regioproject richt zich op het nut van fecesonderzoek bij contacten van patiënten met shigella. De verzamelde data zijn 16 oktober 2018 besproken tijdens een expertmeeting. 

Uitvoering

regioprojectteam Zuid Holland, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid-Holland Zuid, afgerond 2019

Producten

IBESS

Beschrijving

Met de uitkomsten van de studie wordt meer inzicht verkregen in diagnostiek, incidentie, transmissie, ziektebeelden en sociaal-economische gevolgen van infecties met Shigella species en Entero-invasieve E. coli Escherichia coli (Escherichia coli) (EIEC entero-invasieve Escherichia coli (entero-invasieve Escherichia coli)). 

Uitvoering

regio Noord in samenwerking met RIVM (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Groningen/RIVM), lopend project

Producten

  • Poster: Transmissiedag 2017
  • Poster: NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) 2017
  • Poster: Transmissiedag 2019
  • Eindverslag regioproject IBESS: Invasieve Bacterien E. coli-Shigella Studie 2019

STEC-ID

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Noord in samenwerking met RIVM (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Groningen/RIVM), afgerond

Producten

  • Artikel: Nieuw onderzoek naar diagnostiek van STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) en HUSEC hemolytisch uremisch syndroom E. coli (hemolytisch uremisch syndroom E. coli): STEC-ID individuele dosis (individuele dosis)-net 2013
  • Poster: Burden of STEC in the Netherlands

Shigellose in Amsterdam; trends en evaluatie van maatregelen in periode 1999-2009

Beschrijving

Retrospectief onderzoek voorkomen shigellose in Amsterdam van 1999-2009 met beschrijving aantal secundaire besmettingen op scholen en kinderdagverblijven en evaluatie weringsbeleid in LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn vanaf 2001.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam), afgerond in 2011

Producten

  • Artikel: BMC Infectious Diseases 2012
  • Poster: Shigellose in Amsterdam: Evaluatie van contactonderzoek en weringsbeleid

Beelden zeggen meer dan woorden; film over norovirus

Beschrijving

Ondersteunend materiaal voor zorginstellingen voor de aanpak van een norovirusuitbraak

Uitvoering

regio Zuid-Holland, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond, afgerond in 2011

Producten