Gastro-enteritis

 

RACRegionale Arts Consulenten-project: IBESS

Beschrijving

Met de uitkomsten van de studie wordt meer inzicht verkregen in diagnostiek, incidentie, transmissie, ziektebeelden en sociaal-economische gevolgen van infecties

met Shigella species en Entero-invasieve E. coliEscherichia coli (EIECentero-invasieve Escherichia coli). 

Uitvoering

regio Noord in samenwerking met RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Groningen/RIVM), lopend project

Producten

  • Poster: Transmissiedag 2017
  • Poster: NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 2017
   
 

RAC-project: STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen-IDindividuele dosis

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Noord in samenwerking met RIVM (GGD Groningen/RIVM), afgerond

Producten

  • Artikel: Nieuw onderzoek naar diagnostiek van STEC en HUSEChemolytisch uremisch syndroom E. coli: STEC-ID-net 2013
  • Poster: Burden of STEC in the Netherlands
   
 

RAC-project: Shigellose in Amsterdam; trends en evaluatie van maatregellen in de periode 1999-2009

Beschrijving

Retrospectief onderzoek voorkomen shigellose in Amsterdam van 1999-2009 met beschrijving aantal secundaire besmettingen op scholen en kinderdagverblijven

en evaluatie weringsbeleid in LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding-richtlijn vanaf 2001.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Amsterdam), afgerond in 2011

Producten

  • Artikel: BMC Infectious Diseases 2012
   
 

RAC-project: Beelden zeggen meer dan woorden; film over norovirus

Beschrijving

Ondersteunend materiaal voor zorginstellingen voor de aanpak van een norovirusuitbraak

Uitvoering

regio Zuid-Holland, GGD Rotterdam-Rijnmond, afgerond in 2011

Producten