Vaccinatie en educatie op de schoollocatie

Beschrijving

Op een middelbare school in West-Brabant is door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst een gastles gegeven over infectieziekten en vaccinaties. Tevens zijn HPV humaan papillomavirus-vaccinaties op school aangeboden. Uit  voor-en nametingen bij 362 leerlingen kwam een significantie stijging in kennis over HPV en meningokokken en een significante toename van een geïnformeerde keuze voor wel/niet vaccineren naar voren.

Uitvoering

Regio Zeebra, GGD West-Brabant, afgerond november 2020

Producten

HPV-vaccinatie: zijn het de ouders of de meisjes die beslissen?

Beschrijving

De beslissing om te vaccineren tegen HPV humaan papillomavirus wordt in Nederlandse gezinnen bepaald door zowel de intentie van de ouder als die van de dochter. Daarentegen lijkt in gezinnen met een immigratie-achtergrond de intentie van dochters zwaarder te wegen dan de intentie van de ouders.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam), afgerond in 2019

Producten

HPV-vaccinatiegraad

Beschrijving

Aan de hand van een groot databaseonderzoek is bepaald welke sociale, economische, culturele en politieke determinanten samenhangen met de HPV humaan papillomavirus-vaccinatiegraad in de jaren 2012, 2014 en 2017. Daarbij zijn doelgroepen met een lagere HPV-vaccinatiegraad geïdentificeerd. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor de dalende vaccinatiegraad over de tijd.

Uitvoering

regio Oost, (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid), afgerond najaar 2021

Producten

Onderzoek JGZ-dossiers & noncompliance RVP

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid), afgerond in 2007

Producten

  • Artikel IB (juli 2010)

Afwijken RVP

Beschrijving

Redenen van ouders voor afwijken of uitstellen van RVP Rijksvaccinatie programma-vaccinatie(s).

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden), afgerond in 2006

Producten

  • verslag

HPV-vaccinatie voor 16-26-jarigen

Beschrijving

Het doel van dit onderzoek is om voldoende gegevens te verzamelen op basis waarvan een passend HPV humaan papillomavirus-vaccinatieaanbod gecreëerd kan worden voor de doelgroep 16-26-jarige jongeren. Onderzoeksvraag: welke determinanten beïnvloeden het gedrag van jongeren van 16-26 jaar om de HPV-vaccinatie te halen? 

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht, lopend, start jan 2020

Producten