Vaccinatie en educatie op de schoollocatie

Beschrijving

Dit project onderzoekt op welke manier een interventie met schooleducatie over vaccinaties en ook het aanbod van vaccinaties in de middelbare schoolsetting gewenst en haalbaar is en of deze educatie kan bijdragen aan een goed geïnformeerde en bewuste keuze rond vaccineren door adolescenten.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst West-Brabant), lopend project (2019)

Producten

 

HPV-vaccinatie: zijn het de ouders of de meisjes die beslissen?

Beschrijving

Bij 1309 meisjes (leeftijd 12/13 jaar) en hun ouders is een vragenlijst afgenomen. In beide groepen is naar de zelfgerapporteerde intentie ten aanzien van HPVhumaan papillomavirus-vaccinatie gevraagd en wie van de meisjes uiteindelijk is gevaccineerd. In de analyse wordt gekeken welke determinanten de meest significante voorspellers zijn van HPV-vaccinatiegedrag.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam), gestart in 2019

Producten

 

HPV-vaccinatiegraad

Beschrijving

In dit project wordt gekeken naar welke factoren de dalende HPVhumaan papillomavirus-vaccinatiegraad beïnvloeden en hoe GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en hierop kunnen inspelen. Voor elk van de 25 GGD'en wordt een rapportage gemaakt waarin beschreven wordt welke factoren op landelijk niveau van invloed zijn op de HPV-vaccinatiegraad en welke doelgroepen geassocieerd zijn met een lagere vaccinatiegraad.

Uitvoering

regio Oost, (GGD Gelderland-Zuid), lopend project (2018)

Producten

 

Onderzoek JGZ-dossiers & noncompliance RVP

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid), afgerond in 2007

Producten

  • Artikel IB (juli 2010)

Afwijken RVP

Beschrijving

Redenen van ouders voor afwijken of uitstellen van RVPRijksvaccinatie programma-vaccinatie(s).

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden), afgerond in 2006

Producten

  • verslag