Vaccinatie en educatie op de schoollocatie

Beschrijving

Op een middelbare school in West-Brabant is door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) een gastles gegeven over infectieziekten en vaccinaties. Tevens zijn HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinaties op school aangeboden. Uit  voor-en nametingen bij 362 leerlingen kwam een significantie stijging in kennis over HPV en meningokokken en een significante toename van een geïnformeerde keuze voor wel/niet vaccineren naar voren.

Uitvoering

Regio Zeebra, GGD West-Brabant, afgerond november 2020

Producten

HPV-vaccinatie: zijn het de ouders of de meisjes die beslissen?

Beschrijving

De beslissing om te vaccineren tegen HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) wordt in Nederlandse gezinnen bepaald door zowel de intentie van de ouder als die van de dochter. Daarentegen lijkt in gezinnen met een immigratie-achtergrond de intentie van dochters zwaarder te wegen dan de intentie van de ouders.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam), afgerond in 2019

Producten

HPV-vaccinatiegraad

Beschrijving

Aan de hand van een groot databaseonderzoek is bepaald welke sociale, economische, culturele en politieke determinanten samenhangen met de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatiegraad in de jaren 2012, 2014 en 2017. Daarbij zijn doelgroepen met een lagere HPV-vaccinatiegraad geïdentificeerd. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor de dalende vaccinatiegraad over de tijd.

Uitvoering

regio Oost, (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelderland-Zuid), afgerond najaar 2021

Producten

Onderzoek JGZ-dossiers & noncompliance RVP

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid-Holland Zuid), afgerond in 2007

Producten

  • Artikel IB (juli 2010)

Afwijken RVP

Beschrijving

Redenen van ouders voor afwijken of uitstellen van RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)-vaccinatie(s).

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Haaglanden), afgerond in 2006

Producten

  • verslag

HPV-vaccinatie voor 16-26-jarigen

Beschrijving

Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren van 16-26 jaar positief staan tegenover HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie. Hoewel zij een kennistekort over HPV en HPV-vaccinatie hebben, achten zij zichzelf goed in staat om een besluit over HPV-vaccinatie te nemen. Van belang is dat er een gerichte voorlichtingscampagne komt voor deze doelgroep en dat jongeren toegang krijgen tot de mogelijkheid van een persoonlijk vaccinatie-advies. Bovendien willen deze jongeren graag toegang tot het 4-valente vaccin, dat ook beschermt tegen genitale wratten. Juist in 2022 is dit zeer van belang, omdat er een landelijk HPV-inhaalvaccinatieaanbod komt voor deze doelgroep., 

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Utrecht, lopend, afgerond voorjaar 20222

Producten