RACRegionale Arts Consulenten-project: One Health netwerk

Beschrijving

Dit project behelst het oprichten van een netwerk “One Health” in Oost Nederland

Uitvoering

regio Oost, afgerond in 2017

Producten

   
 

RAC-project: Voorlichting over zoönosen in dierenwinkels en -asiels 

Beschrijving

Dit onderzoek laat zien dat het kennisniveau van medewerkers van dierenwinkeld verbeterd kan worden. Er is een filmpje ontwikkeld met informatie.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant), afgerond in 2016

Producten

  • verslag
  • filmpje
  • artikel IB
   
 

RAC-project: Risicogedrag van katten- en hondeneigenaren voor overdracht van zoönosen

Beschrijving

Input voor preventiestrategieën is de mate van algemene hygiëne en specifiek bij zwangeren, en het handelen bij krab/bijtwonden.

Uitvoering

 regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Hollands Noorden), afgerond in 2014

Producten

   
 

RAC-project: Landelijke diergegevens; wat kan een GGD daarmee?

Beschrijving

In dit project is onderzocht op welke wijze de landelijk beschikbare veehouderij- en diergegevens ontsloten moeten worden op GGD niveau zodat de regionale GGD haar wettelijke taken goed kan uitvoeren. 

Uitvoering

regio Oost GGD regio Nijmegen), afgerond in 2013

Producten

   
 

RAC-project: Besmetting kinderhanden op kinderboerderijen 

Beschrijving

Dit onderzoek tracht een schakel in de transmissieketen  in beeld te krijgen  - namelijk de stap van omgevingscontaminatie naar contaminatie van de kinderhand - en de samenhang met hygiënestatus

van de kinderboerderij te beoordelen. 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2013

Producten

 

   
 

RAC-project: Hygiënestatus van zorgboerderijen

Beschrijving

Dit project heeft de hygiënestatus van zorgboerderijen in kaart gebracht. Over het algemeen bleken geen grote afwijkingen gevonden ten opzichte van gewenst hygiënebeleid.

Wel advies om extra aandacht te besteden aan persoonlijke beschermingsmaatregelen en voedselveiligheid.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland Midden), afgerond in 2013

Producten

   
 

RAC-project: Kinderopvang op de boerderij

Beschrijving

In samenwerking met vereniging de Agrarische kinderopvang en ZLTO zijn brochures ontwikkeld om beheerder en ouders te informeren over de agrarische kinderopvang

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Hart voor Brabant), afgerond in 2012

Producten

   
 

RAC-project: Q-koorts bij kleine herkauwers op bedrijven met minder dan 50 dieren in de provincie Utrecht: prevalentie en risicofactoren.

Beschrijving

Meten van de prevalentie van Q-koorts bij kleine herkauwers in kleine bedrijven. Vergelijken van de prevalentie in gebied met hoge resp lage incidentie.

Bepalen van risicofactoren op het vóórkomen van Q-koorts op kleine bedrijven.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), afgerond in 2011

Producten

  • Verslag
  • Presentatie op Zoönosensymposium "One Health; Challenges in integrating human and veterinary health" (preconference EUPHAEuropean Public Health Association congres) 2010
  • Posterpresentatie Najaarsvergadering NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie-VIZVereniging voor Infectieziekten-BVIKM-SBIMC 2010
  • Posterpresentatie Transmissiedag 2011
   
 

RAC-project: Risico op zoönosen en in kaart brengen netwerk

Beschrijving

Samenwerkingsproject met ketenpartners. Door middel van gesprekken met ketenpartners en op basis van literatuur is een handleiding voor het opzetten van

een netwerk m.b.t. zoönosen gemaakt. De handleiding is getest op bruikbaarheid bij GGD’en buiten de provincie Utrecht.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), afgerond in 2010

Producten

  • Projectverslag
  • Presentatie op de Invitational conference '5 jaar regionale ondersteuning infectieziektebestrijding februari 2012
  • Poster Zoönosenproject 2012
   
 

RAC-project: Handenwasgedrag van bezoekers van kinderboerderijen

Beschrijving

Inzicht in welke boerderijgerelateerde determinanten van invloed zijn op het hygiënegedrag bij bezoekers van kinderboerderijen

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelre IJssel), afgerond in 2010

Producten