Het Centrum Veiligheid van het RIVM bestaat uit meer dan honderd gedreven mensen die met onderzoek en advies bijdragen aan een veiliger en gezondere leefomgeving.

Een ongeval met gevaarlijke stoffen kan grote gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een brand of ongeval in de chemische industrie, bij het transport van gevaarlijke stoffen of in kerncentrales. De overheid en het bedrijfsleven werken samen om de kans op dergelijke ongevallen zo klein mogelijk te houden en de leefomgeving zo veilig mogelijk. Het Centrum Veiligheid van het RIVM ondersteunt overheden, professionals en hulpverleners bij het voorkómen van, voorbereiden op en bestrijden van een ongeval of ramp.

Dit doet het Centrum Veiligheid

Het RIVM onderzoekt, adviseert en staat 24/7 paraat om mensen te beschermen tegen chemische, biologische of radiologische/nucleaire (CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire)) dreiging en de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het RIVM biedt ondersteuning aan regionale hulpverleningsdiensten en nationale overheden bij de proactie, preventie en preparatie van crises, maar ook tijdens en na een crisis.

Meer over het werk van het Centrum Veiligheid is te lezen op de onderwerp Veilige Leefomgeving.

Het Centrum Veiligheid staat onder leiding van drs. H.P. (Heddy) de Wijs.

Expertisevelden centrum Veiligheid

 

VLH Veiligheid (Veiligheid)
 

Contactgegevens
 

Telefoon
 

 +31 (0)88 6897503

E-mail
 

secretariaat-vlh@rivm.nl
 

 

Naar de pagina Organisatie