Stand van zaken RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

Het RIVM deelt wekelijks de laatste cijfers over het RS-virus, in de zomerperiode maandelijks. Deze cijfers laten zien hoe het virus zich over Nederland verspreidt. Je ziet de voorlopige cijfers van de laatst gerapporteerde week (maandag tot en met zondag). De cijfers van de voorgaande weken worden wekelijks opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens.

Laatste cijfers RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus: Weinig RS-virus in Nederland

Er zijn weinig mensen met RS-virus (RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus)) in Nederland. Het aantal laboratoriummeldingen van RSV door de laboratoria van de Virologische Weekstaten is laag. In de monsters die door huisartsen in Nederland bij een deel van hun patiënten met luchtwegklachten zijn afgenomen werd geen RS-virus aangetoond. Dat geldt ook voor de monsters van de deelnemers aan Infectieradar met luchtwegklachten.

Voor de stand van zaken van RS-virus in verschillende Europese landen, zie het PROMISE Europese RSV surveillance Bulletin. Zie ook PROMISE projectinformatie (in English).

Virologische weekstaten: laboratoria melden virussen

Iedere week melden circa 19 laboratoria in Nederland hoe vaak zij een bepaalde virusinfectie bij patiënten vaststelden. Dit noemen we de virologische weekstaten. Deze informatie geeft inzicht in de trend van een groot aantal virussen in Nederland, waaronder het RS-virus. Het RIVM en de Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie werken samen aan deze monitoring.

vir wk rsv

Sla de grafiek RS-virus over en ga naar de datatabel

Noot. Niet alle laboratoria hebben hun data gerapporteerd voor de meest recente week. Het aantal detecties van deze week is daarom nog niet compleet.

Bron grafiek: virologische diagnostiek rapportages Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie. 

 

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus gerelateerde ziekenhuisopnames bij jonge kinderen

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ Wilhelmina Children's Hospital (Wilhelmina Children's Hospital)) houdt wekelijks het aantal nieuwe opnames van kinderen onder de 2 jaar met (RS-virus) bronchiolitis bij. Hiervoor worden sinds begin mei 2021 de gegevens van 47 ziekenhuizen verspreid over Nederland verzameld. Deze gegevens werden binnen de SPREAD-studie (opgezet met financiering door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)) verzameld, voor onderzoeksdoeleinden. De SPREAD-studie werd gefinancierd door AstraZeneca, die geen invloed heeft op de dataverzameling heeft gehad. Het RIVM kan deze gegevens over aantallen opnames bij jonge kinderen gebruiken voor de surveillance van RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus). Hieronder staan de gegevens.

De dataverzameling van de SPREAD studie is gestopt per 5 mei 2024. Om deze reden zal onderstaande figuur niet meer geüpdatet worden.

spread

Sla de grafiek Wekelijks aantal kinderen onder de 2 jaar dat met RSV-bronchiolitis is opgenomen in een selectie van de ziekenhuizen deelnemend aan de SPREAD studie over en ga naar de datatabel

Bron grafiek: Wilhelmina Kinderziekenhuis
Toelichting bij de grafiek 
1.    De dataverzameling voor deze studie is vanaf week 18 2021 gestart. Daardoor laat deze grafiek voor seizoen 2020/2021 geen data van week 40 2020 tot en met week 17 2021 zien. 
2.    Om een goede trend weer te geven komen de data van deze grafiek van een selectie ziekenhuizen die alle weken hebben gerapporteerd. Hierdoor betreffen de aantallen in deze grafiek niet het totaal aantal gerapporteerde opnames van alle deelnemende ziekenhuizen samen. Omdat niet altijd dezelfde ziekenhuizen voor alle weken gerapporteerd hebben kan deze grafiek per week verschillen. 

Samenvatting RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus in Nederland 2022/2023

Aan het eind van de zomer in 2022 begon het aantal RS-virus infecties te dalen, nadat deze infecties ruim een jaar lang veel vaker waren gemeld. In het najaar steeg het aantal infecties en het aantal ziekenhuisopnames van kinderen onder de 2 jaar weer, met een piek in de laatste weken van 2022. Ook in de winter van 2022/2023 was het aantal gemelde infecties veel hoger dan in eerdere winters. Het is niet duidelijk of er echt meer infecties waren of dat ze vaker zijn gemeld. Ziekenhuizen combineren de test op SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 vaak met de test op RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus), waardoor RSV infecties mogelijk vaker worden opgemerkt.