Redactioneel

Als Kennnis- en informatiecentrum voor de risico's van nanomaterialen vinden we het belangrijk aandacht te besteden aan veelbelovende innovaties met nanomaterialen. Elke Signaleringsbrief komen er een aantal aan de orde. In deze editie besteden we aandacht aan een therapeutische toepassing van een nanogeneesmiddel voor bloedarmoede tegen groei van tumoren, de inzet van siliconennanodeeltjes om de opwekking van energie via ramen te verbeteren en een nieuwe toepassing om het gebruik van kunstmest te verminderen.  Lees meer

Algemeen

Kritische analyse van het OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development)-testprogramma

Er is recent kritiek gekomen op de resultaten van het OECD-testprogramma voor nanomaterialen. Uitkomsten zijn onvolledig en niet bruikbaar voor de risicobeoordeling van nanomaterialen, zeggen onderzoekers en ngo's. OECD geeft aan dat risicoevaluatie nooit een doel van het programma is geweest. KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano erkent tekortkomingen in het Testprogramma, maar constateert ook dat het Testprogramma heeft bijgedragen aan vergroting van inzichten en hiermee de ontwikkeling/aanpassing van OECD-testrichtlijnen mogelijk gemaakt.
Lees meer

Nieuwe software ontwikkeld als hulpmiddel voor inschatting risico's van nanomaterialen

In twee recente EU Europese Unie (Europese Unie)-projecten zijn hulpmiddelen ontwikkeld die beleidsmakers en industrie moeten gaan helpen om de gezondheids- en milieurisico's in te schatten van het gebruik van nanomaterialen en producten vervaardigd met nanomaterialen. Er is op dit moment echter geen geld voor het beheer en doorontwikkeling van deze hulpmiddelen, waardoor beschikbaarheid hiervan (op lange termijn) onzeker is.
Lees meer

Regelgeving

Specifiek karakteriseren van nanomaterialen onder REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) niet vereist

Een gedetailleerde karakterisering van verschillende nanovormen is onder de stofidentificatie van REACH niet vereist. Deze uitspraak (2 maart 2017) deed ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)’s Board of Appeal (BoA) inzake de karakterisering van titaniumdioxide. Deze uitspraak toont aan dat de huidige REACH-verordening tekort schiet voor nanomaterialen.
Lees meer

Arbo

Ontwikkelingen op het gebied van grenswaarden voor nanomaterialen: is een update van de NRV nodig?

Nieuwe gegevens over gezondheidskundige grenswaarden voor nanomaterialen bieden onvoldoende basis voor aanpassing van de NRV's. Dat blijkt uit de evaluatie die KIR-nano liet uitvoeren. Wel zou een NRV mogelijk als pragmatische richtlijn van toepassing kunnen zijn op PGNPs en FCNP's. Dit moet nog nader onderzocht worden.
Lees meer

Chronische ontstekingsreacties door blootstelling aan nanodeeltjes in copyshops

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat werknemers van copyshops chronisch verhoogde ontstekingswaarden hebben dat mogelijk een gevolg is van blootstelling aan nanodeeltjes. Omdat deze gezondheidseffecten al worden gevonden bij langdurige blootstelling aan concentraties ónder de nanoreferentiewaarden, is nader onderzoek wenselijk.
Lees meer

Beschermende handschoen biedt niet altijd voldoende bescherming tegen nanodeeltjes

Nitrilhandschoenen behoren tot de meest gebruikte typen beschermende handschoenen ( PBM persoonlijke beschermingsmiddelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)) in laboratoria en ziekenhuizen. Nitrilhandschoenen met een dikte van 67 en 73 micrometer bieden onvoldoende bescherming voor goud- en zilvernanodeeltjes in oplossing blijkt uit Canadees onderzoek. Dikkere nitrilhandschoenen of handschoenen van latex en neopreen bieden wel voldoende bescherming.
Lees meer

Medische toepassingen

IJzeroxidenanodeeltjes mogelijk ook toepasbaar tegen groei tumoren

Nanodeeltjes van ijzeroxide worden gebruikt als geneesmiddel tegen bloedarmoede. Onderzoekers uit de VS Verenigde Staten (Verenigde Staten) hebben nu ontdekt dat nanodeeltjes van ferumoxytol - Fe3O4 - ook de groei van tumoren remmen. Daarmee zouden ze ingezet kunnen worden als kankertherapie. Onderzocht moet worden of het in Europa toegestane middel tegen bloedarmoede (Venofer) hetzelfde effect op tumoren heeft als ferumoxytol.  
Lees meer

Milieu

Opwekken van energie via ramen: 'nanodeeltje van siliconenen maken zonneramen efficienter'

Ramen op basis van siliconen nanodeeltjes die zonne-energie op wekken kunnen een belangrijke stap voorwaarts zijn in de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Vooral de beschikbaarheid van enorme glasvlaktes, met name in grote gebouwen, is hierbij relevant. Het is een mooi voorbeeld van 'safe(r)-by-design'.
Lees meer

Nieuwe toepassing van nanomaterialen vermindert gebruik van kunstmest in de landbouw

Door de combinatie van een natuurlijk nanodeeltje en een veel gebruikte meststof kan de dosis kunstmest gehalveerd en de opbrengst verhoogd worden. Met het voorbehoud dat de milieurisico's van deze toepassing nog geen aandacht hebben gekregen, lijkt dit een positieve ontwikkeling in het kader van duurzaamheid (gebruik van afbreekbare natuurlijke materialen) en effectief gebruik van natuurlijke grondstoffen.
Lees meer