Op deze pagina staan de maandwaarden van de droge depositie van ammoniak gemeten op de Hoge Veluwe. We laten de metingen met een bovengrens en ondergrens zien, zie voor meer informatie de pagina met de jaarcijfers. We verwisselen de COTAG-buizen elke maand rond de 28e. Daardoor zijn de meetperioden niet even lang. Om de maanden onderling te vergelijken drukken we ze uit in jaarwaarden [kg N/(ha jr)]. Dit betekent dat we de gemeten depositie in de maand delen door het aantal meetdagen en dan vermenigvuldigen met 365.
1,0[(kg N)/(ha jr)] is gelijk aan 1,2 [(kg NH3)/(ha jr)] en 71,4 [mol/(ha jr)].

Droge depositie Hoge Veluwe

Sla de grafiek Droge depositie NH₃ - Hoge Veluwe over en ga naar de datatabel

De droge depositie van ammoniak varieert gedurende het jaar. We zien de laagste waarden in de herfst en de winter, en de hoogste waarden in de lente en de zomer.

Concentratie Hoge Veluwe

Sla de grafiek Concentratie NH₃ - Hoge Veluwe over en ga naar de datatabel

Hierboven staan de gemiddelde NH3-concentraties gemeten met de onderste meetbox van de COTAG (op ongeveer 0,8 m hoogte) . Er is een variatie van maand tot maand. Er zijn lagere concentraties in de herfst- en wintermaanden (oktober t/m februari), en hogere concentraties in de voorjaar- en zomermaanden (maart t/m september).