Op deze pagina staan de maandwaarden van de droge depositie van ammoniak gemeten op de Hoge Veluwe. Meer informatie over de metingen staat op de pagina met de jaarcijfers. We verwisselen de COTAG-buizen elke maand rond de 28e. We rekenen de depositie in een meetperiode om naar maandwaarden, zoals we beschrijven in dit rapport.

1,0[(kg N)/(ha jr)] is gelijk aan 1,2 [(kg NH3)/(ha jr)] en 71,4 [mol/(ha jr)].