UItleg

De droge depositie van ammoniak (NH3) meet het RIVM met een COTAG in drie Natura 2000-gebieden. De COTAG maakt gebruikt van de gradiëntmethode. In deze methode is de hoeveelheid droge depositie een combinatie van de NH₃-gradiënt met de hoogte en de hoeveelheid luchtwervelingen in de atmosfeer: de hoeveelheid turbulentie. De COTAG meet onder twee turbulente omstandigheden: neutraal en onstabiel. Onder omstandigheden met zeer weinig turbulentie en zeer veel turbulentie meet de COTAG niet (de uitstand). Hierdoor wordt een deel van de droge depositie niet gemeten. We gebruiken twee methoden om toch de totale hoeveelheid droge depositie van ammoniak voor een jaar te schatten. In de eerste methode gaan we er vanuit dat de depositie in de uitstand hetzelfde is als het gemiddelde. Deze methode overschat de werkelijke hoeveelheid depositie en geeft dus een bovengrens aan. In de tweede methode nemen we aan dat de depositie in de uitstand gelijk is aan 0. Deze methode onderschat de werkelijke hoeveelheid depositie en geeft dus een ondergrens aan.

De metingen gebruiken we om de droge depositie in de tijd te monitoren. Daarnaast gebruiken we de COTAG-metingen om het model te valideren. Maar we gebruiken ze nog niet voor de kalibratie, omdat er niet genoeg meetpunten zijn. We gebruiken nu alleen NH3-concentratiemetingen om de droge depositieberekeningen van ammoniak te kalibreren.

De depositiegetallen zijn in [(kg kilogram (kilogram) N)/ha]. 1,0 [(kg N)/ha] is hetzelfde als 1,2 [(kg NH3)/ha] en 71,4 [mol/ha].

Jaarcijfers resultaten COTAG

Sla de grafiek Droge depositie NH₃ over en ga naar de datatabel

Hiernaast staan de jaarcijfers van de droge depositie van ammoniak, weergegeven met een bovengrens en ondergrens. We analyseren alleen de jaren met meer dan 75% data.

We zien dat de hoeveelheid depositie in Bargerveen hoger is dan in de Oostelijke Vechtplassen. Ook zien we dat de depositie toenam in Bargerveen de afgelopen 7 jaar. De tijdreeksen van de Oostelijke Vechtplassen en de Hoge Veluwe zijn nog te kort om zinvolle uitspraken te doen over de ontwikkeling van de droge NH3-depositie in de tijd.

Jaarcijfers resultaten NH₃-concentratie

Sla de grafiek NH₃-concentratie over en ga naar de datatabel

Hiernaast staan ook de gemiddelde NH3-concentraties gemeten met de COTAG op ongeveer 0,8 m hoogte (de onderste meetbox). Ook hier laten we alleen de jaren zien met meer dan 75% data.