Op deze pagina staan de maandwaarden van de droge depositie van ammoniak (NH3) gemeten met een COTAG-systeem in de Oostelijke Vechtplassen Meer informatie over de metingen staat op de pagina met de jaarcijfers. We verwisselen de COTAG-buizen elke maand rond de 28e. We rekenen de depositie in een meetperiode om naar maandwaarden, zoals we beschrijven in dit rapport.

1,0 [(kg kilogram (kilogram) N)/(ha jr)] is gelijk aan 1,2 [(kg NH3)/(ha jr)] en 71,4 [mol/(ha jr)].

Droge depositie Oostelijke Vechtplassen

Sla de grafiek Droge depositie NH₃ - Oostelijke Vechtplassen over en ga naar de datatabel

De droge depositie van ammoniak varieert gedurende het jaar. We zien de laagste waarden in de herfst en de winter, en hogere waarden in de zomer. 

Concentratie Oostelijke Vechtplassen

Sla de grafiek Concentratie NH₃ - Oostelijke Vechtplassen over en ga naar de datatabel

De droge depositie van ammoniak varieert gedurende het jaar. We zien de laagste waarden in de herfst en de winter, en hogere waarden in de zomer.