Op deze pagina staan de maandwaarden van de droge depositie van ammoniak (NH3) gemeten met een COTAG-systeem in het Bargerveen. Meer informatie over de metingen staat op de pagina met de jaarcijfers. We verwisselen de COTAG-buizen elke maand rond de 28e. We rekenen de depositie in een meetperiode om naar maandwaarden, zoals we beschrijven in dit rapport.

1,0 [(kg kilogram (kilogram) N)/(ha jr)] is gelijk aan 1,2 [(kg NH3)/(ha jr)] en 71,4 [mol/(ha jr)].

Droge depositie Bargerveen

Sla de grafiek Droge depositie NH₃ - Bargerveen over en ga naar de datatabel

De droge depositie van ammoniak varieert gedurende het jaar. De laagste waarden zien we in de wintermaanden, de hoogste waarden zien we in de rest van het jaar.

Concentratie NH₃ - Bargerveen

Sla de grafiek Concentratie NH₃ - Bargerveen over en ga naar de datatabel

Hierboven staan de gemiddelde NH3-concentraties gemeten met de onderste meetbox van de COTAG (op ongeveer 0,8 m hoogte). Er is een variatie van maand tot maand. Er zijn lagere concentraties in de herfst- en wintermaanden (oktober t/m januari), en hogere concentraties in de voorjaar- en zomermaanden (februari t/m september). Dit verloop over het jaar komt overeen met metingen op LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit)-locaties (van Zanten et al., 2017). Er zijn meerdere oorzaken waarom in de winter de NH3-concentratie lager is. De emissies van ammoniak zijn dan lager, er mag dan bijvoorbeeld geen mest uitgereden worden. Het is dan kouder, waardoor ammoniak minder makkelijk vrij komt. En vaak waait het dan harder, waardoor ammoniak makkelijker verspreidt.