De Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVM beschikt over ondersteunende ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-systemen en -applicaties en een crisisruimte om haar taken bij een stralingsincident of kernongeval uit te kunnen voeren. Bij opschaling van het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN) maken de RGEN leden van alle aangesloten instituten ook gebruik van deze faciliteiten.

 

Calamiteiten Netwerk

De Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVM en RGEN beschikken over het Calamiteiten Netwerk, CalNet. Dit is een gesloten omgeving waar verschillende applicaties op draaien, waaronder:
 

 • Decision Support-systeem JRODOS met het model NPK_Puff, voor het berekenen van o.a. verspreiding, depositie en dosis.
 • CalWebCalamiteiten Website, voor uitwisseling van (proces)informatie en het verzamelen van meetresultaten. CalWeb ondersteunt het netcentrisch werken van de leden van het RGEN en andere betrokkenen, zoals Veiligheidsregio’s en buurlanden.
 • RIVM Oefentool, waarmee voor een gekozen scenario meetresultaten worden gesimuleerd. Hiermee kunnen de RIVM meetwagenbemanning en andere metende partijen realistisch oefenen.
 • Autopuff, voor een eerste snelle indicatie van de verspreiding van een potentiële lozing van radioactief materiaal uit Europese kerncentrales.
 • QGIS, voor weergave van metingen samen met modelresultaten.

RIVM Crisisruimte

De OOS heeft een moderne crisisruimte, die is ingericht om de samenwerking tussen de functionarissen van de OOS en externe partners in o.a. het RGEN Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk) zo goed mogelijk te ondersteunen. De RGEN leden van de aangesloten kennisinstituten hebben een vaste werkplek in de crisisruimte met toegang tot CalNet en alle ondersteunende applicaties. De RIVM Coördinator Meten heeft de mogelijkheid om in de crisisruimte de meetwagens te volgen. Op de werkplek van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) is een meteorologisch werkstation ingericht, met een directe verbinding met de servers van het KNMI.

De monitoren van alle pc's in de crisisruimte kunnen geprojecteerd worden op een grote videowall. Hierdoor is voor alle functionarissen in de crisisruimte inzichtelijk wat de situatie is waar aan gewerkt wordt.

Bij activering van het RGEN komen de volgende instituten bij elkaar in de RIVM crisisruimte:

 • ANVSAutoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Task Force
 • Defensie CEAGCoördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid
 • KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) Drinkwater instituut
 • UMCU/NVICUniversitair Medisch Centrum Utrecht/Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
 • WFSRWageningen Food Safety Research
 • Rijkswaterstaat WMCNWatermanagementcentrum Nederland
 • KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • RIVM OOSOngevalsorganisatie straling