Bij stralingsincidenten of kernongevallen brengt de Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de radiologische situatie in kaart. Hiervoor heeft de OOS beschikking tot verschillende geavanceerde meetfaciliteiten, rekenmodellen, ICTInformation and communication technology-systemen en een crisisruimte.

Meten van radioactiviteit

Meten van radioactiviteit

Rekenen en modelleren

Rekenen en modelleren

Crisisruimte en ICT

 

 ICT en crisisruimte