Bij stralingsincidenten of kernongevallen brengt de Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVM de radiologische situatie in kaart. Hiervoor heeft de OOS beschikking tot verschillende geavanceerde meetfaciliteiten, rekenmodellen, ICT Information and communication technology (Information and communication technology)-systemen en een crisisruimte.

Meten van radioactiviteit

Meten van radioactiviteit

Rekenen en modelleren

Rekenen en modelleren

Crisisruimte en ICT