Bij stralingsincidenten of kernongevallen brengt de Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVM de radiologische situatie in kaart. Hiervoor heeft de OOS beschikking tot verschillende geavanceerde meetfaciliteiten, rekenmodellen, ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-systemen en een crisisruimte.

Meten van radioactiviteit

Meten van radioactiviteit

Rekenen en modelleren

Rekenen en modelleren

Crisisruimte en ICT