14-02-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 14 februari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 3,8% naar 4,6%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg  (van 0,6% naar 1,0%) vergeleken met de week ervoor. Verder steeg het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (+15%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een lichte stijging zien (+11%). In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest (+19%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 31 januari op 1,06 (0,85 – 1,29). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg (+22%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) steeg ook, hoewel aantallen nog steeds laag zijn. Er waren 21 IC-opnames, waar dat vorige week 15 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

 In het rioolwater steeg in week 5 (30 januari – 5 februari) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 51% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste twee dagen van week 6 (6-7 februari) bleef het gemiddelde aantal virusdeeltjes vrijwel gelijk (-5%). In het rioolwater werden in toenemende mate omikronvariant BA.2.75, subvarianten daarvan en recombinant XBB (variant die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineert) aangetroffen. Ook BQ.1 werd nog gevonden, naast andere subvarianten en recombinanten. 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 veel verschillende varianten rondgaan uit de omikronfamilie. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. BQ.1 (inclusief BQ.1.1) neemt inmiddels af. We zien een toename van BA.2.75 (inclusief subvariant CH Congenitale hypothyreoidie (Congenitale hypothyreoidie).1.1 die in veel Europese landen toeneemt) en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten sterk toeneemt in aandeel laat ook in Nederland een toename zien. Hetzelfde geldt voor XBF, een recombinant die in Australië toeneemt, al zijn de aantallen nog beperkt. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat XBB (inclusief XBB.1.5) mogelijk over enige tijd dominant wordt. Echter, ook BA.2.75 (inclusief CH.1.1)  en XBF nemen toe. Het is dus ook mogelijk dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. Ook kunnen er nog weer nieuwe (sub)varianten opkomen. De aantallen monsters beschikbaar voor sequentieanalyse in de kiemsurveillance lopen terug. Daarmee zijn de berekeningen minder zeker.  

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 7 februari t/m 14 februari 20231,2 31 januari t/m 7 februari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 2.904
(15 per 100.000 inwoners)

2.529
(13 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 61 Week 52

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

289

 

243

237

 

209

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

21

 

18

15

 

12

     
Infectieradar per kalenderweek Week 61 Week 52
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 4,6% 3,8%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,0% 0,6%
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 68 week 58
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
2.466
1.350
54,7%
2.216
1.189
53,7%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 31 januari 2023 Op 24 januari 2023
Op basis van meldingen 1,06 (0,85 – 1,29) 1,10 (0,86 – 1,37)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 1,01 (0,70 – 1,36)
 
1,01 (0,67 – 1,40)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,06 (0,00 – 2,71) 1,16 (0,00 – 3,62)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 6 (6 t/m 7 februari 2023) Week 5 (30 januari t/m 5 februari 2023)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 647 684
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 159/31112 309/31113
Aantal aangesloten inwoners14 8.709.417 17.369.220

1Zoals gepubliceerd op 14 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 in Nederland.

2GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 7 februari  2023 10:01 en 14 februari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 31 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 31 januari10:01 en 7 februari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC intensive care (intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 14 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 13 februari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

Deze kaart toont over de afgelopen 2 weken, via een drop down menu, het aantal SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2 meldingen en het aantal nieuwe in het ziekenhuis opgenomen patiënten met COVID-19. De aantallen SARS-CoV-2 meldingen zijn geleverd door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ’en. Vanaf 10 januari 2023 wordt het aantal overleden COVID-19-patiënten per 100.000 inwoners niet meer gerapporteerd. Het aantal nieuwe in het ziekenhuis opgenomen patiënten met COVID-19 is geleverd door Stichting NICE. Deze kaart wordt elke dinsdag bijgewerkt. 

Door de balk onder het kaartje te verschuiven is het verloop in de tijd per twee weken te zien. De onderliggende gegevens zijn rechtsonder de kaart via het pijltje te downloaden *
Sinds 23 november 2021 worden ziekenhuisopnames met terugwerkende kracht weergegeven met de data van Stichting NICE. Voor ziekenhuisopnames is namelijk de NICE data veel completer dan de ziekenhuisopnames gemeld door de GGD’en. Dit komt doordat GGD’en geen meldingsplicht hebben voor het rapporteren van ziekenhuisopnames. Een klein aantal ziekenhuisopnames geleverd door Stichting NICE,  waarbij de postcode niet bekend is, kunnen niet weergegeven worden op de kaart. 

Vanaf 10 januari 2023 zal de nieuwe gemeentelijke herindeling van 1 januari 2023 zichtbaar zijn in deze kaart.

Publicatiemomenten COVID-19 updates

Updates Publicatiemoment
Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 Wekelijks op woensdagmiddag
Cijfers vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname De datum van het eerstvolgende publicatiemoment is nog onbepaald
Sterftecijfers Wekelijks op donderdagmiddag
Cijfers virusvarianten kiemsurveillance Elke even week op woensdagmiddag
Cijfers rioolwatersurveillance Wekelijks op woensdagmiddag
Het RIVM heeft van verschillende coronaonderwerpen de onderliggende datasets beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de data van de meldingen van COVID-19, de resultaten uit de kiemsurveillance en de data uit de rioolwatersurveillance. Deze data zijn voor iedereen te downloaden.