Links naar aanvullende tabellen in pdf-format van voedselconsumptiegegevens VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)-Basis 7-69 jaar 2007-2010 vindt u in het blok onderaan deze pagina.

In de onderliggende tabellen vindt u resultaten van de VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)-Basis 7-69 jaar 2007-2010, ter aanvulling op de tabellen in de rapportage. De consumptie van voedingsmiddelen, verrijkte en kunstmatig gezoete voedingsmiddelen en de bijdrage (bronnen) aan de inname is hier weergegeven volgens de voedingsmiddelen-groepsindeling van EPIC-Soft en NEVO, inclusief individuele NEVO-codes. De tabellen zijn zo veel mogelijk opgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding en BMI Body Mass Index (Body Mass Index) en naar plaats van consumptie en eetmoment. De tabellen betreffen de waargenomen inname en zijn gewogen voor sociaaldemografische factoren, seizoen en dag van de week. Nadere informatie over de berekening van de weegfactoren en gehanteerde categorieën, zoals gewichtsklasse en opleiding van de respondenten of hun ouders/verzorgers, is te vinden in het RIVM-rapport Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010 – Diet of children and adults 7-69 years.


Naar de aanvullende tabellen