De Corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  rapporteert, zoals wettelijk vastgelegd, periodiek over de toekomstige ontwikkelingen van de volksgezondheid en het milieu. Dat doen we door één keer per vier jaar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning) te maken. Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM gevraagd om eind dit jaar een corona-inclusieve VTV te publiceren waarin toekomstige ontwikkelingen beschreven worden op het gebied van volksgezondheid en zorg, rekening houdend met de coronapandemie. Hierbij worden naast de directe COVID-19 impact ook indirecte effecten van de coronacrisis in kaart gebracht. Dit gaat zowel over gezondheidseffecten door veranderende leefstijl, minder geleverde reguliere zorg en langere termijn effecten van sociaaleconomische ontwikkelingen. Deze editie van de VTV, die als werktitel c-VTV heeft, wijkt af van voorgaande VTV’s die meestal een doorlooptijd van 4 jaar hadden. Ondanks de korte doorlooptijd van deze c-VTV blijven kwaliteit, toetsing en borging van de resultaten hoog in het vaandel staan. 

Lees verder over: