De Corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Op 27 november 2020 is een speciale editie van de VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning Volksgezondheid Toekomst Verkenning verschenen, getiteld: ‘Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid’. Deze speciale editie, de corona-inclusieve VTV, is verschenen als online product. Het bestaat uit een e-magazine en een achterliggende website met verdiepende informatie. Ga naar de website van de c-VTV

English

The Dutch Public Health Foresight study in the light of COVID-19 is a special edition (c-PHSFPublic Health Status and Foresight Report). RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu reports in this edition on future developments in the field of public health and care, taking into account the COVID-19 pandemic. We have translated a big part of the online publication. 

Go to The Dutch Public Health Foresight study in the light of COVID-19 (English version)

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapporteert, zoals wettelijk vastgelegd, periodiek over de toekomstige ontwikkelingen van de volksgezondheid en het milieu. Dat doen we door één keer per vier jaar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning) te maken. Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM gevraagd om eind dit jaar een corona-inclusieve VTV (c-VTV) te publiceren waarin toekomstige ontwikkelingen beschreven worden op het gebied van volksgezondheid en zorg, rekening houdend met de coronapandemie. Hierbij worden naast de directe COVID-19 impact ook indirecte effecten van de coronacrisis in kaart gebracht. Dit gaat zowel over gezondheidseffecten door veranderende leefstijl, minder geleverde reguliere zorg en langere termijn effecten van sociaaleconomische ontwikkelingen. Deze editie van de VTV wijkt af van voorgaande VTV’s die meestal een doorlooptijd van 4 jaar hadden. Ondanks de korte doorlooptijd van deze c-VTV blijven kwaliteit, toetsing en borging van de resultaten hoog in het vaandel staan. 

Blijf op de hoogte via Twitter @VTV_rivm

Lees verder over: