IB 09-2020

Infectieziekten Bulletin, jaargang 31, nummer 1, september 2020

Infectieziekte

Totaal

week

21- 24

Totaal

week

25- 28

Totaal

week

29- 32

Totaal

t/m  week

32; 2020

Totaal

t/m  week

32; 2019

 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
SARS-CoV-2 (****) 4779 2310 7672 71129 "- "
 
Groep B1 
Difterie 0 1 0 2 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 42 65 39 404 514
 
Groep B2 
Buiktyfus 0 1 0 6 22
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 2 1 0 28 94
Hepatitis B Acuut 7 3 1 48 66
Hepatitis B Chronisch 41 53 24 341 623
Hepatitis C Acuut 4 1 2 12 35
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 16 26 22 219 441
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 6 9 6 129 226
Kinkhoest 46 25 10 1148 4234
Mazelen 0 0 0 2 67
Paratyfus A 0 0 0 3 6
Paratyfus B 0 0 0 3 12
Paratyfus C 0 0 0 0 4
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 14 40 31 138 269
Shigellose 7 8 10 122 332
Voedselinfectie 1 0 1 4 14
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 0 0 0 63 73
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 2 6
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (***) 9 10 6 100 29
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 1 2 1 10 35
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 2 3 2 20 19
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 1 1 1 17 34
Legionellose 24 60 45 230 278
Leptospirose 3 9 2 24 42
Listeriose 12 11 6 53 73
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 2 4
Malaria 1 2 6 51 94
Meningokokkenziekte 0 0 9 45 109
Psittacose 5 8 0 63 44
Q-koorts 0 0 0 4 11
Tetanus 0 0 0 2 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 0 2
West-Nilevirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 2 0 0 10 21
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 0 0

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.

(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.

(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae ( CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) ingesteld.

(***) Per 28 januari 2020 is infectie met SARS-CoV-2 meldingsplichtig. In deze tabel staat het aantal gemelde bevestigde patiënten.

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Voor SARS-CoV-2 zijn de meldingen op basis van de publicatiedatum RIVM ingedeeld. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 2 september 2020 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.