Voorlichtingscampagne voor deelnemers van modder-, obstakel- en survivalruns

December 2020, Jaargang 31, nummer 3

Auteurs: E.M. den Boogert, D.M. Oorsprong, P de Best, A.S.G. van Dam

Infectieziekten Bulletin, jaargang 31, nummer 3, december 2020

Het team Infectieziekten van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant heeft samen met communicatiebureau De Code een voorlichtingscampagne ontwikkeld voor deelnemers aan modder-, obstakel- en survivalruns met  de pakkende slogan ‘Run dirty, stay healthy’. Jaarlijks worden er ruim 250 evenementen georganiseerd waarbij de deelnemers een parcours moeten afleggen, vaak door de natuur met modderpoelen, water en (zelfgemaakte) hindernissen. (1) Dit soort evenementen is een laagdrempelige manier om buiten sportief bezig te zijn met vrienden en familie.

Opzet project

In 2017 hebben wij een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de gezondheidsrisico’s voor deelnemers van modder-, obstakel- en survivalruns. (2) Onder meer bleek dat het inslikken van modder maagdarmklachten kan veroorzaken. (2) Deelnemers kunnen zelf het risico op gezondheidsklachten verminderen door maatregelen te nemen. We zijn naar aanleiding hiervan een project gestart om voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen, waarmee we deelnemers kunnen attenderen op de gezondheidsrisico’s en maatregelen om de risico’s te verkleinen.Dit project bestond uit 2 onderdelen. Om voorlichtingsmateriaal te kunnen ontwikkelen moesten we eerst weten wat deelnemers weten over de gezondheidsrisico’s tijdens de runs. Met een team van experts op het gebied van infectieziekten hebben we bepaald welke aspecten getoetst moesten worden. Hiervoor hebben we in april 2019 101 deelnemers van 3 runs bij de start en finish 10 vragen gesteld over gezondheidsrisico’s tijdens de runs en 4 demografische vragen.De resultaten van deze vragenlijst hebben we gebruikt om voorlichtingsmateriaal te maken voor een campagne. De inhoudelijke boodschap werd vastgesteld door een team van experts op het gebied van infectieziektebestrijding, milieukunde, veiligheid, gezondheidsbevordering en communicatie binnen de GGD en GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Communicatiebureau De Code heeft de campagne uitgewerkt.We hebben de campagne getest tijdens 4 runs in de periode augustus tot en met oktober 2019. De deelnemers werden kort na de finish benaderd door 2 onderzoekers met de vraag wat zij van de campagne hadden opgemerkt, welke informatie zij hadden onthouden en wat ze van de campagne vonden.

Resultaten

Kennistest

Van de 101 deelnemers was 69% man. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers was 34 jaar.  Meer dan de helft van de deelnemers had nog nooit nagedacht over gezondheidsrisico’s van de runs (n=53). In tabel 1 staan de vragen over de gezondheidsrisico’s en de antwoorden van de deelnemers. Ruim 30% wist niet dat je ziek kan worden van de modder op het parcours en ruim 20% wist niet dat je ook ziek kunt worden van het water. Hoewel de meeste deelnemers wisten dat alleen leidingwater geschikt is om je mee af te spoelen na de run, wist 45% niet dat dit zo snel mogelijk na afloop moet gebeuren. Slechts een zeer klein aantal deelnemers (n=8) wist dat je niet moet deelnemen aan de run als je vlak voor het evenement ziek bent geweest. Er waren niettemin ook deelnemers die met gezondheidsklachten wel zouden deelnemen (n=17).

Tabel 1.  Kennistest onder deelnemers van 3 modder-, obstakel- en survivalruns in Nederland, april 2019 (n=101)

Vraag

Antwoorden

totaal n (%)

1. Van modder van het parcours kan je ziek worden

 

Dat is waar

70 (69)

2. Van water van het parcours kan je ziek worden

 

Dat is waar

79 (78)

3. Wat is belangrijk als je lang op een obstakel moet wachten? (meerkeuze)

 

Voldoende drinken

29 (29)

 

Niet afkoelen

94 (93)

 

Niet in de weg staan

29 (29)

 

Controleren op teken

11 (11)

4. Wat moet je doen met een schaafwond voor de run?

 

Niets

8 (8)

 

Waterdicht afplakken

53 (53)

 

Niet afplakken maar na de run goed schoonspoelen

36 (36)

 

Niet meedoen

4 (4)

5. Wat moet je doen na de finishmet een schaafwond die je hebt opgelopen tijdens de run?

 

Afplakken met een pleister

1 (1)

 

Afspoelen met leidingwater

16 (16)

 

Afspoelen met leidingwater en ontsmetten

79 (78)

 

Afspoelen in een bak met water en zeep

5 (5)

6. Hoe moet je je afspoelen na de run? (meerkeuze)

 

Bak met water

18 (18)

 

Douches met leidingwater

90 (89)

 

Hottub

22 (22)

 

Meertje of offcieel zwemwater

11 (11)

 

Tuinslang met leidingwater

55 (55)

7. Hoe snel na de run moet je je afspoelen?

 

Maakt niet uit als het maar op dezelfde dag is

17 (17)

 

Nadat ik iets gegeten en gedronken heb

17 (17)

 

Binnen 3 uur

12 (12)

 

Zo snel mogelijk

55 (55)

8. Welke vaccinatie is verstandig om te hebben voor een run? (meerkeuze)

 

Tetanus

58 (57)

 

griep

2 (2)

 

Hepatitis B

15 (15)

 

Geen van deze vaccinatiesd

36 (36)

9. Wanneer is het beter om niet mee te doen aan een run? (meerkeuze)

 

Diarree voor de run, maar nu niet meer

8 (8)

 

Hoofdpijn op de dag van de run

22 (22)

 

Schaafwond op de dag van de run

11 (11)

 

Diarree op de dag van de run

82 (81)

 

Ik doe bij al deze klachten mee

17 (17)

10. Waar moet je jezelf op controleren na de run? (meerkeuze)

 

Schurft

6 (6)

 

Teken

97 (96)

 

Blaren

47 (47)

 

Splinters

57 (56)

De gewenste antwoorden zijn schuingedrukt

De voorlichtingscampagne

Op basis van de resultaten van deze kennistest hebben we ervoor gekozen om de voorlichtingscampagne te richten op de volgende onderwerpen:

  • de risico’s van het inslikken van modder en water;
  • het belang van afspoelen na de run;
  • de risico’s van deelnemen als je ziek bent (geweest);
  • het belang van voldoende water drinken. Hoewel het risico van te weinig drinken geen risico op infectieziekten betreft en daarmee niet primair onze aandacht had, is de ervaring dat het wel degelijk een gezondheidsrisico is dat extra aandacht behoeft;
  • algemene adviezen over (schaaf)wonden en tetanusvaccinatie.

De slogan van de campagne was Run dirty, stay healthy. We hebben de volgende materialen gebruikt:

  • Borden langs het parcours met inhoudelijke boodschappen vertaald in korte hashtags: #monddicht #goedafspoelen en #drinkwater. Die konden ook tijdens het rennen, in een flits gelezen worden;
  • Infosheets met adviezen voor deelnemers;
  • Nieuwsbericht voor de organisatoren van de runs om vooraf via social media en e-mail te kunnen verspreiden. 

Zie www.ggdhvb.nl/rundirty voor het complete pakket.

Test van de voorlichtingscampagne

We hebben de voorlichtingscampagne getest bij 4 evenementen. Van de 462 deelnemers was 71% man. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 34 jaar. Ruim driekwart van de deelnemers had eerder meegedaan aan een survival-, modder-, obstakelrun (78%).De meeste deelnemers wisten dat er een voorlichtingscampagne werd gehouden (n=277, 60%); vooral vanwege de borden op het terrein (n=214, 77%) en door de nieuwsbrief die voorafgaand aan het evenement was verstuurd (n=45, 16%). Van de 3 hashtags die we hebben gebruikt werd #monddicht het vaakst onthouden (n=144, 56%). Het is opvallend dat ook een groot deel van de deelnemers niets had onthouden van de campagne (n=57, 21%).Over het algemeen vonden deelnemers de campagne ‘goed’, ‘een fijne reminder’ en ‘duidelijk’. Slechts een enkeling snapte niet wat hij/zij ermee moest doen, vond de boodschap betuttelend of niet nodig.

Hoe verder?

Wat ons betreft was de campagne een succes! De kennis die deelnemers hebben over het verkleinen van gezondheidsrisico’s voor henzelf, is onvoldoende. Wij hebben gezien dat de deelnemers de campagne hebben opgemerkt en informatie hebben onthouden. Bovendien vinden zij het prettig om geattendeerd te worden op gezondheidsrisico’s.  Daarnaast waren ook de organisatoren van deze runs positief over de campagne.Het werkte goed om de deelnemers aan de hand van borden op het terrein te attenderen op de campagne. Door de campagne nog zichtbaarder te maken, voor en na de runs, hopen we dat meer deelnemers zich bewust worden van de gezondheidsrisico’s. Hierbij kan ook het aanbieden van T-shirts, flyers, posters of filmpjes met het beeld van de campagne ingezet worden. Of deze campagne ook tot gezondheidswinst leidt is lastig te onderzoeken, maar wel aannemelijk.

Tijdens het schrijven van dit artikel zijn alle modder-, obstakel- en survivalruns afgelast in verband met het risico op verspreiding van SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Als zij weer gehouden mogen worden is dat mogelijk onder strikte hygiënevoorwaarden.  Dit zal echter weinig veranderen aan de opzet van onze voorlichtingscampagne omdat de gezondheidsrisico’s ,zoals beschreven in de voorlichtingscampagne,  niet veranderenWij willen alle GGD’en en gemeenten aanraden om het belang van de campagne (tegen die tijd) onder de aandacht te brengen van de organisatoren van survival- modder- en obstakelruns in hun regio. De campagne is vrij beschikbaar op de website www.ggdhvb.nl/rundirty en is eenvoudig aan te passen aan de eigen huisstijl.

We willen Rob van Aalsburg, Michael Buiting, Ingrid van Lieshout en Antoon van Nistelrooij bedanken voor hun bijdrage aan dit project. Reclamebureau De Code willen we bedanken voor het ontwikkelen van de campagne en het meedenken in de promotie ervan. Ook bedanken we alle organisaties (en hun deelnemers) voor de fijne samenwerking. Zonder hen was dit project nooit geslaagd.Het project werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het programmabudget van de Regionale Ondersteuning van het RIVM.

Auteurs

E.M. den Boogert, D.M. Oorsprong, P de Best, A.S.G. van Dam, GGD Hart voor Brabant

Correpondentie

E.M.den Boogert

Literatuur

  1. https://www.obstakels.com/wat-is-een-obstacle-run/
  2. Den Boogert EM, Oorsprong DM dystrophia myotonica (dystrophia myotonica), Fanoy EB, Leenders ACAP, Tostmann A, van Dam ASG additional regulation for sexual health (additional regulation for sexual health). Risk factors for developing acute gastrointestinal, skin or respiratory infections following obstacle and mud run participation, the Netherlands, 2017. Eurosurveill. 2019;24(40).

Reactie toevoegen