December 2020, Jaargang 31, nummer 3

Infectieziekten Bulletin, jaargang 31, nummer 3, december 2020

Infectieziekte

Totaal

week

37- 40

Totaal

week

41- 44

Totaal

week

45- 48

Totaal

t/m

week

48; 2020

Totaal

t/m

week

48; 2019

 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 2
SARS-CoV-2 (****) 60987 223619 159221 518531 "- "
 
Groep B1 
Difterie 0 1 0 3 1
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 1
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 53 48 31 583 723
 
Groep B2 
Buiktyfus 0 0 0 5 28
Cholera 0 0 3 3 1
Hepatitis A 1 1 0 37 153
Hepatitis B Acuut 10 6 0 74 95
Hepatitis B Chronisch 37 27 11 524 956
Hepatitis C Acuut 2 1 0 23 44
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 21 17 12 311 640
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 10 7 6 160 291
Kinkhoest 10 5 1 1187 5991
Mazelen 0 0 0 2 84
Paratyfus A 0 0 0 3 7
Paratyfus B 0 0 0 3 26
Paratyfus C 0 0 0 0 5
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 36 20 11 275 442
Shigellose 6 8 5 165 527
Voedselinfectie 1 0 1 9 26
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 0 0 0 63 116
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 1 0 0 3 7
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (***) 12 7 4 138 143
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 1 2 17 43
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 3 7 5 49 36
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 4 5 2 36 57
Legionellose 46 29 7 397 556
Leptospirose 4 3 1 46 117
Listeriose 7 9 3 81 110
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 1 4 6
Malaria 1 1 3 59 167
Meningokokkenziekte 1 3 1 58 144
Psittacose 1 3 1 79 66
Q-koorts 2 0 1 8 16
Tetanus 0 0 0 2 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 1 0 0 1 3
West-Nilevirusinfectie 0 0 0 6 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 1 1 0 13 35
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 0 0

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.        (**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.        (***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) ingesteld.         (****) Per 28 januari 2020 is infectie met SARS-CoV-2 meldingsplichtig. In deze tabel staat het aantal gemelde bevestigde patiënten.                In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Voor SARS-CoV-2 zijn de meldingen op basis van de publicatiedatum RIVM ingedeeld. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 15 december 2020 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.

Reactie toevoegen