Op deze pagina vind je meer informatie over de samenwerkingsverbanden die het RIVM heeft.

Zonkrachtactieplatform

Het RIVM is coördinator van het Zonkrachtplatform dat is opgericht om het aantal mensen met huidkanker en oogaandoeningen door UV ultraviolet (ultraviolet)-straling, te verminderen. Het platform moet ervoor zorgen dat de maatregelen om huidkanker te voorkomen op elkaar afgestemd worden. Verder worden nieuwe onderzoeken gestart naar ontbrekende essentiële kennis over huidkanker en oogziekten en preventie

De deelnemende partijen zijn onder andere de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid), het  KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), NVDV Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie), Huidfonds, KWF Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding), Stichting Melanoom, NVH Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten), LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum), AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht), MUMC Maastricht Universitair medisch Centrum (Maastricht Universitair medisch Centrum), IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst),. Voor de preventie van staar werkt het RIVM samen met het NOG Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) en het Oogfonds. 

Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland

In 2020 is op initiatief van IKNL en NVDV de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland opgericht. De stuurgroep waarvan veel deelnemers ook in het Zonkrachtactieplatform zitten, is sterk in het agenderen. Dit is bijvoorbeeld gedaan in het Nationaal Actieplan Huidkanker (NAH). De stuurgroep heeft dit plan opgesteld en het aan enkele nieuwe Tweede Kamerleden. Ook heeft de stuurgroep een taak in het aanjagen en monitoren van zowel de uitvoering als de resultaten en effecten daarvan. Dit is de basis geweest voor de motie Diertens. Het RIVM neemt ook deel aan de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland.