Het RIVM maakt onderdeel uit van het Zonkrachtactieplatform en de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland. Beide organisaties willen het aantal nieuwe patiënten met huidkanker door UV ultraviolet (ultraviolet)-straling verminderen.

Zonkrachtactieplatform

In 2019 is het zonkrachtactieplan gestart, een verzoek van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) aan het RIVM om alle non-profit-partijen in Nederland die werken aan UV en gezondheid de krachten te laten bundelen. Het doel was het verminderen van het aantal gevallen van huidkanker in Nederland en oogaandoeningen door UV-straling. Dit plan heeft in 2021 geresulteerd in het zonkrachtactieplatform, dat wordt getrokken door het RIVM. Hierin zitten onder andere het ministerie van VWS, het ministerie van SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid), KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut (Koninklijk Meteorologisch Instituut), NVDV Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie), Huidfonds, KWF Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding), Stichting Melanoom, NVH Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ), LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum), AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam ), UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht), MUMC Maastricht Universitair medisch Centrum (Maastricht Universitair medisch Centrum ), IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Voor de preventie van staar werkt het RIVM samen met het NOG Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap ) en het Oogfonds.

Door kennis uit te wisselen en te bundelen zorgen de aangesloten partijen ervoor dat hun inzichten actueel zijn en ze met 1 mond spreken. De partners in het Zonkrachtactieplatform stemmen de aanpak voor huidkankerpreventie op elkaar af. Essentiële kennisgaten worden benoemd en er wordt gezamenlijk opgetrokken bij het schrijven van onderzoeksvoorstellen om deze kennisgaten te dichten, zodat huidkanker en oogziekten nog beter kunnen worden voorkomen. 

Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland

In 2020 is op initiatief van IKNL en NVDV de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland opgericht. Deze groep, die voor een flink deel overlapt met het Zonkrachtactieplatform, is sterk in het agenderen. Dit is bijvoorbeeld gedaan in het Nationaal Actieplan Huidkanker (NAH). In het NAH worden een stuk of 30 issues met huidkanker benoemd en voorstellen gepresenteerd om deze issues aan te pakken. Het NAH is in april 2021 aan een aantal nieuwe Kamerleden gepresenteerd en de basis geweest voor de motie Diertens. RIVM neemt ook deel aan de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland.