Tijdens het badseizoen wordt op officiële zwemwaterlocaties de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd. In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Buiten het badseizoen vinden geen controles plaats. 

Alle officiële zwemlocaties worden minimaal 1 keer per maand onderzocht. Voor alle officiële zwemlocaties is informatie over de zwemwaterkwaliteit te vinden op de website Zwemwater.nl.

Het RIVM neemt actief deel aan de European Microbiology Expert Group (EMEG), die beleidsmakers op Europees niveau adviseert over het in de EU European Union (European Union )-lidstaten toestaan van gebruik van nieuwe en/of alternatieve analysemethoden voor microbiologische parameters die lidstaten wettelijk verplicht zijn te onderzoeken volgens de Europese Zwemwaterrichtlijn.

De WHO-richtlijnen voor veilig zwemwater (deel 1: zout- en zoetwater en deel 2: zwembaden en natuurlijk zwemwater) worden continu herzien. Het RIVM communiceert actief met de WHO World Health Organization (World Health Organization ) en neemt deel aan bijeenkomsten in internationaal verband. Waarin de herzieningen worden bediscussieerd en inhoudelijke bijdragen geleverd. Hierdoor draagt het RIVM inhoudelijk bij aan de herziening vanuit Nederland en oefent zo invloed uit op het beleid ten aanzien van waterrecreatie op internationaal niveau. Hoewel de WHO-richtlijnen niet verplicht nageleefd hoeven te worden, zijn ze voor het Europees-beleid richtinggevend.