Het RIVM heeft in kaart gebracht welke micro-organismen mensen door contact met zwemwater ziek kunnen maken en in welke mate klimaatverandering daar mogelijk invloed op heeft. Klimaatfactoren, zoals temperatuur, uv ultraviolet (ultraviolet )-straling en neerslag, hebben invloed op de fysiologie van ziekteverwekkers. Hierdoor kunnen ziekteverwekkers door klimaatverandering sneller afsterven, beter overleven of in aantal toenemen. Dit beïnvloedt de kans dat ziekteverwekkers ziekte veroorzaken als mensen in contact komen met zwemwater.

Naar verwachting leidt een hogere watertemperatuur ertoe dat sommige ziekteverwekkers in hogere aantallen in zwemwater aanwezig zijn. Daardoor treden mogelijk meer ziektegevallen op. Bacteriën die van nature in zwemwater aanwezig zijn en zich daar kunnen vermeerderen, zijn Vibrio (veroorzaakt oorontsteking en wondinfecties) en Pseudomonas aeruginosa (oorontsteking). Toenemende uv ultraviolet (ultraviolet )-straling kan ertoe leiden dat ziekteverwekkers vanwege de warmte in aantal toenemen of juist sterven, doordat genetisch materiaal beschadigd raakt. Door hevige regenval kunnen tijdelijk en plaatselijk zeer hoge aantallen micro-organismen uit feces in zwemwater terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden als het riool de hoeveelheid regenwater niet meer aankan en daardoor overloopt of doordat mest van het land afspoelt en in het zwemwater terechtkomt. 

Klimaatverandering is een van de vele factoren die invloed heeft op de mate waarin ziekteverwekkers in water voorkomen. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe klimaatverandering zich verhoudt tot andere factoren die van invloed zijn. Nader onderzoek is nodig om de invloed van klimaatverandering vast te stellen op nieuwe en bekende ziekteverwekkers die door contact met zwemwater worden overgedragen. Het gaat daarbij om de invloed van klimaatverandering op ziekteverwekkers en op de manier waarop mensen omgaan met zwemmen in oppervlaktewater.