Kindercentra

Voor de betreffende richtlijn, zie het kader rechts op het scherm.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.

Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang - mei 2016

Binnen- en buitenmilieu voor KDV, PSZ en BSO - mei 2016

Informatie over ziektebeelden voor KDV, PSZ en BSO

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu