Vervoer over het spoor (RID)

De officiële naam voor het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).

De kern van het verdrag is voor verpakte stoffen gelijk aan de kern van het ADN en het ADR. Het RID stelt specifieke constructie-eisen voor vaste tanks van ketelwagens waarin gevaarlijke stoffen worden vervoerd. De kwaliteitseisen voor het onderstel van de wagon wordt geregeld in andere internationale spoorwetgeving. Het RID telt 45 verdragspartners en is in afwijking van het ADR en het ADN in beheer bij de Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires (OTIF).

Naast het RID moet het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor voldoen aan andere nationale en internationale wetgeving. De Inspectie leefomgeving en transport heeft een actueel overzicht van deze wetten.

Het RIVM bereidt de vergaderingen voor het RID voor en verzorgt de Nederlandse inbreng tijdens de vergadering. De RIVM dossierhouder is het eerste aanspreekpunt voor het RID.

Meer informatie over de Nederlandse toepassing van het RID kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Spoorvervoer 138hoog

e-mail adres

Home / Onderwerpen / V / Vervoer gevaarlijke stoffen / Vervoer over het spoor (RID)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu