De officiƫle naam voor het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de zee in verpakkingen is: International maritime dangerous goods code (IMDG vervoer over de zee (vervoer over de zee)).

De kern van het verdrag is voor verpakte stoffen gelijk aan de kern van de VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) Model aanbevelingen. Delen van de IMDG vervoer over de zee (vervoer over de zee) code zijn verplicht gesteld door de international convention for the safety at sea (SOLAS international convention for the safety at sea (international convention for the safety at sea)). De IMDG code is in beheer bij de international maritime organization (IMO international maritime organization (international maritime organization)), een agentschap van de VN. Voor het vervoer van stoffen in bulk voorziet de IMO in speciale codes onder andere de IMSBC International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) en de IBC International Bulk Chemical Code (International Bulk Chemical Code). De Inspectie leefomgeving en transport heeft een actueel overzicht van alle codes die gelden voor vervoer van gevaarlijke goederen over zee.

Het RIVM adviseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over inhoudelijke zaken aangaande de IMSBC en IBC codes. Verder zit het RIVM de werkgroep ESPH Evaluation of Safety and Pollution Hazards (Evaluation of Safety and Pollution Hazards) voor, waarin onder andere de vervoersvoorwaarden voor producten die in vloeibare bulk over zee worden vervoerd.