Verschillen in wetgeving tussen landen en tussen verschillende vormen van transport maken het vervoer van gevaarlijke stoffen onnodig moeilijk en zelfs gevaarlijk. Daarom worden bij de Verenigde Naties internationale verdragen gesloten om de afspraken zo veel mogelijk op één lijn te krijgen (harmoniseren) en het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen te bevorderen.

Harmonisatie

Om de harmonisatie tussen de verschillende vervoersmodules te verbeteren zijn de VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) Model aanbevelingen in het leven geroepen. De verdragen voor de verschillende vervoersmodaliteiten zijn geschreven naar de stijl en inhoud van de Model aanbevelingen. Voor de binnenvaart, de weg en het spoor bestaat ook nog de Joint meeting die harmonisatie tussen deze wetgevingen verder bevordert.

Internationale vergaderingen

Het tot standkomen en onderhouden van de verschillende wetgevingen gebeurt door internationale vergaderingen. Per vervoersmodaliteit worden één tot twee vergaderingen per jaar gehouden. Iedere twee jaar worden de verdragen aangepast zoals overeengekomen tijdens de vergaderingen.