De officiële naam voor het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is: Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route ( ADR Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route (Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route)).

De kern van het verdrag is voor verpakte stoffen gelijk aan de kern van het ADN en het RID. Het ADR Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route (Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route) stelt specifieke constructie-eisen voor vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het ADR is in beheer bij de UNECE United Nations Economic Commission for Europe (United Nations Economic Commission for Europe).

Het RIVM bereidt de vergaderingen voor het ADR voor en verzorgt de Nederlandse inbreng tijdens de vergadering. De RIVM dossierhouder is het eerste aanspreekpunt voor het ADR.

Naast het ADR moet het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg voldoen aan andere nationale en internationale wetgeving. De Inspectie leefomgeving en transport heeft een actueel overzicht van deze wetten.

Meer informatie over de Nederlandse toepassing van het ADR kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.