De officiële naam voor het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses ( RID Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses)).

De kern van het verdrag is voor verpakte stoffen gelijk aan de kern van het ADN en het ADR. Het RID Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses) stelt specifieke constructie-eisen voor vaste tanks van ketelwagens waarin gevaarlijke stoffen worden vervoerd. De kwaliteitseisen voor het onderstel van de wagon worden geregeld in andere internationale spoorwetgeving. Het RID is, in afwijking van het ADR Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route (Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route) en het ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures), in beheer bij de Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires ( OTIF Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires (Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires)).

Naast het RID moet het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor voldoen aan andere nationale en internationale wetgeving. De Inspectie leefomgeving en transport heeft een actueel overzicht van deze wetten.

Het RIVM bereidt de vergaderingen voor het RID voor en verzorgt de Nederlandse inbreng tijdens de vergadering. De RIVM dossierhouder is het eerste aanspreekpunt voor het RID.

Meer informatie over de Nederlandse toepassing van het RID kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.