Voor de Nederlandse bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhals-, borst- en darmkanker is een ICTInformation and communication technology-systeem ontworpen: ScreenIT. Dit systeem ondersteunt het primaire screeningsproces.

Het screeningsproces begint met het in inladen van gegevens uit de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRPBasisregistratie personen). Daarna worden uitnodigingen aan de doelgroep verstuurd.  Ook regelt ScreenIT bijvoorbeeld het inplannen én de uitslagen van de mogelijke (vervolg-) diagnostiek.

ScreenIT vormt het ICTInformation and communication technology-systeem over de hele keten van zorg in het screeningsproces. Die keten bestaat uit onder andere screeningsorganisaties, laboratoria, huisartsen, medisch specialisten en pathologen. Met het ICT-systeem kunnen alle ketenpartners snel informatie uitwisselen. Ook deelnemers hebben snel de uitslag van de screening.

ScreenIT is door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aanbesteed voor het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Het facilitair bedrijf van de landelijke Screeningsorganisaties (FSBFacilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) is eigenaar van het systeem. ScreenIT is ontwikkeld met publieke gelden. Het Nederlands overheidsbeleid is zoveel mogelijk software die voor de overheid is ontwikkeld, publiek beschikbaar te stellen.  Mede daarom willen het RIVM en FSB dat de broncode van de software publiek beschikbaar is. Oftewel broncode via Open Source aanbieden. Zo kunnen andere landen het systeem nabouwen en gebruiken voor hun bevolkingsonderzoeken. Het kan ook als voorbeeld dienen voor andere multidisciplinaire (zorg)ketens. Daarnaast hoopt het RIVM hiermee een gelijk speelveld te creëren voor IT-bedrijven. Bij toekomstige aanbestedingen voor het beheer en onderhoud van ScreenIT kunnen dan meer bedrijven meedoen.

De broncode van ScreenIT is sinds deze maand op GitHub verkrijgbaar. GitHub is een online platform waar de broncode van software kan worden geplaatst.