In bijna alle landen zijn er bevolkingsonderzoeken. Er is vaak wel een verschil in de ziekten waarop wordt getest, de doelgroep en de organisatie.

Verschillen in ziekten waarop gescreend

Landen waar bepaalde ziekten weinig voorkomen hebben vaak ook geen bevolkingsonderzoek naar die ziekten. Bijna alle landen hebben bijvoorbeeld een hielprikprogramma om pasgeborenen op een aantal aandoeningen te onderzoeken. Wel verschilt het aantal en soort aandoeningen waarop getest wordt.

Verschillen in doelgroep

De leeftijd waarop een bevolkingsonderzoek begint of eindigt is niet overal hetzelfde. Voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is de startleeftijd in Nederland bijvoorbeeld 30 jaar. In sommige andere landen is dit vanaf 25 jaar. Nederland heeft voor 30 jaar gekozen omdat er anders teveel vrouwen onterecht worden doorverwezen naar het ziekenhuis. De nadelen wegen voor de leeftijdsgroep van 25-30 jaar niet op tegen de voordelen. In sommige andere landen is deze afweging tussen voordelen en nadelen anders gemaakt.
Ook het bevolkingsonderzoek naar borstkanker start in Nederland later dan in andere landen: vrouwen krijgen vanaf 50 jaar een uitnodiging. Omdat de borsten van jongere vrouwen moeilijker te beoordelen zijn als gevolg van  de aanwezigheid van meer klierweefsel, zouden veel vrouwen onterecht doorverwezen worden. Ook voor deze groep zouden de nadelen van een bevolkingsonderzoek groter zijn dan de voordelen.

Verschillen in organisatie

Er zijn verschillen tussen landen in de wijze waarop het bevolkingsonderzoek is georganiseerd. Sommige testen die in Nederland een bevolkingsonderzoek zijn, vallen in andere landen onder de “normale” zorg. De manier waarop de bevolkingsonderzoeken zijn gefinancierd, verschilt eveneens tussen landen.

Landelijke coördinatie

Nederland en Engeland behoren tot de weinige landen die de bevolkingsonderzoeken landelijk coördineren. De Nederlandse overheid wil met de landelijke coördinatie bevorderen dat de bevolkingsonderzoeken in heel het land zo uniform mogelijk zijn en overal dezelfde hoge kwaliteit hebben.