Het RIVM heeft in 2017 een overzicht gemaakt van ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Regelmatig bestudeert het RIVM de nieuwste literatuur. Als er nieuw wetenschappelijk bewijs is dat chroom-6 een bepaalde ziekte kan veroorzaken, voegt het RIVM deze ziekte aan de lijst toe. Deze pagina wordt dan ook bijgewerkt. Hieronder kun je de ziektelijst bekijken.

Ziektelijst chroom-6

Bij de samenstelling van de lijst is rekening gehouden met de manier waarop mensen tijdens het werk (en dus door deze specifieke toepassing van chroom-6 in verf) met de stof in aanraking kunnen komen.
Blootstelling aan Chroom-6 tijdens het werk kan leiden tot de volgende ziekten:

 • Kanker
  • longkanker
  • neus- en neusbijholtekanker
  • maagkanker
  • strottenhoofdkanker
 • Luchtwegallergieën
  • astma
  • neusslijmvliesontsteking (rhinitis)
 • Chronische longziekten hieronder vallen COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), longfibrose en niet-allergisch (irritatief) beroepsastma
 • COPD
 • Perforatie van het neustussenschot door chroomzweren
 • Allergisch contacteczeem

Vragen en antwoorden over de ziektelijst

Ja, het RIVM heeft dit onderzocht. Bij het onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van chroom-6, is rekening gehouden met verschillende manieren van blootstelling: inslikken, inademen en contact met de huid. Per ziekte of nadelig gezondheidseffect zijn alle beschikbare gegevens uit de wetenschappelijke literatuur verzameld. Om te bepalen of chroom-6 daadwerkelijk een ziekte kan veroorzaken, zijn alle resultaten gewogen; de ‘weight of evidence’-benadering. Dit houdt in dat gekeken wordt naar de kracht en betrouwbaarheid van al het beschikbare bewijs. 

Uit vorige onderzoeken is gebleken dat mensen op hun werk voornamelijk chroom-6 inademen. Maar, gezien de soorten werkzaamheden, is het ook mogelijk dat men chroom-6 binnenkrijgt via de huid of door het in te slikken. Daarom heeft het RIVM al deze vormen van blootstelling meegenomen in hun onderzoek. Het trekken van  conclusies en de weging van onderzoeken,  is gedaan in samenspraak met externe experts.

Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan grotere hoeveelheden chroom-6 nadelige effecten kan geven op de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van een baby vóór de geboorte kan verstoren. Voor mensen die hebben gewerkt op de POMS-locaties is het echter erg onwaarschijnlijk dat ze hierdoor nadelige effecten ervaren.

Deze vraag wordt vaak gesteld, vooral door (voormalige) medewerkers van Defensie en deelnemers aan het tROM-project in Tilburg. Uit het onderzoek van het RIVM is gebleken dat er geen bewijs is dat chroom-6 zulke problemen met tanden kan veroorzaken.

Het RIVM houdt de wetenschap constant in de gaten. Als er nieuwe inzichten zijn over chroom-6 en de effecten ervan, worden deze gedeeld. Organisaties die deze informatie gebruiken voor uitkeringen, zullen dan beslissen of ze hun beleid hierop aanpassen.

Er zijn vragen geweest over het onderzoek naar andere gevaarlijke stoffen naast chroom-6. De chroom-6 en CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating)-onderzoeken waren zeer uitgebreid en complex en kostten veel tijd. Op advies van het RIVM en de Paritaire Commissie heeft Defensie daarom besloten om deze groepsgerichte onderzoeksaanpak niet ook voor andere gevaarlijke stoffen te volgen. Er komt dus ook geen collectieve uitkeringsregeling voor blootstelling aan andere gevaarlijke stoffen, zoals bij chroom-6.

Bij vermoedelijke gezondheidsklachten door gevaarlijke stoffen bij werkzaamheden voor Defensie  kan een individuele letselschadeclaim worden ingediend bij het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening van het ministerie van Defensie. Hierbij worden de persoonlijke omstandigheden en werkzaamheden beoordeeld.