Tijdens de gebruikersfase kunnen ook gebeurtenissen plaatsvinden die van invloed zijn op de kwaliteit van het drinkwater. Stel vast of deze (of vergelijkbare) gebeurtenissen kunnen voorkomen.

  • Het drinkwater in gemeenschappelijke gebouwen kan verontreinigd worden doordat gebruikers niet hygiënisch omgaan met de kranen. Bijvoorbeeld omspoelen van chemische toiletten of wassen van luiers.
  • Opslag van drinkwater in vieze containers kan herbesmetting van het drinkwater veroorzaken.