Gebeurtenissen in de bron en in de omgeving van de bron (binnen 5 kilometer) kunnen van invloed zijn op het grondwater. Hierdoor kan het grondwater verontreinigen dat opgepompt wordt voor de drinkwaterproductie. Hieronder staan gebeurtenissen in de omgeving en de winput die het grondwater mogelijk kunnen verontreinigen. Stel vast of deze of vergelijkbare gebeurtenissen kunnen voorkomen.

Risicovolle gebeurtenissen in bron en omgeving

 • Doordat bestrijdingsmiddelen in de omgeving worden gebruikt, is het mogelijk dat deze in de watervoerende laag komen waaruit het drinkwater van de eigen winning wordt opgepompt.
 • Doordat benzine in de omgeving lekt (benzine opslag), is het mogelijk dat dit in de watervoerende laag komt waaruit het drinkwater van de eigen winning wordt opgepompt.
 • Doordat chemicaliën in de omgeving worden opgeslagen (zoals chloor voor zwembaden), is het mogelijk dat deze tijdens lekkage of een incident in de watervoerende laag komen waaruit het drinkwater van de eigen winning wordt opgepompt.
 • Beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit als gevolg van een ondergronds afvalstort in gebieden met scheuren in de bodem of een hoge doorlaatbaarheid (zoals gravel of kalksteen)
 • Door lozing van industrieën naar oppervlaktewater kan dit tot grondwaterverontreiniging leiden wanneer het grondwater wordt gevoed door oppervlaktewater.
 • Door lozing van industrieën naar oppervlaktewater kan dit ook tot grondwaterverontreiniging leiden.
 • Besmetting van grondwater door infiltratie als gevolg van het lozen van huishoudelijk afvalwater (direct of indirect) op oppervlaktewater.
 • Besmetting van het grondwater als gevolg van lekkages vanuit riolering naar grondwater
 • Besmetting van grondwater als gevolg van lekkages van septische tanks/stortplaatsen chemische toiletten
 • Slechte kwaliteit van de constructie van de winput (voegen, scheuren of corrosie) kan leiden tot verontreiniging van het grondwater
 • Beschadiging van kop van de put of constructie als gevolg van slecht ontwerp of constructie kan leiden tot vervuiling van grondwater
 • Wanneer de bovenzijde van de put niet hoog genoeg is, kunnen verontreinigingen instromen [overlopen] en het grondwater besmetten
 • Wanneer de put niet goed is afgesloten, kunnen verontreinigingen instromen en het grondwater besmetten
 • Vrije toegang tot de boorput die vernieling mogelijk maakt (ontbreken van slot/ slechte afsluiting), waardoor de put vervuild kan raken
 • Wanneer er tijdens herstel- of onderhoudswerkzaamheden gewerkt wordt met vervuilde gereedschappen kan dit leiden tot verontreiniging
 • Mogelijke besmetting door het gebruik van verkeerde materialen die niet KIWA-ATA Attest Toxicologische Aspecten (Attest Toxicologische Aspecten) gekeurd zijn