Als het water gezuiverd is kan het alsnog vervuild raken tijdens opslag en distributie. Stel vast of de volgende (of vergelijkbare) risicovolle gebeurtenissen kunnen voorkomen.

 • Het drinkwater in het reservoir kan vervuild raken doordat ongedierte en vogels in de buurt van het reservoir kan komen
 • Het loslaten van sediment en/of neerslag uit het reservoir kan het drinkwater verontreinigen
 • Wanneer onvoldoende drinkwater aanwezig is in het reservoir en er teveel drinkwater wordt afgenomen kan dit een lage druk veroorzaken. Dit kan leiden tot het binnendringen van verontreinigingen in het distributienet
 • Vernieling van reservoir of leidingen als gevolg van toegang door onbevoegden kan ervoor zorgen dat het drinkwater verontreinigd wordt
 • Aantasting van metalen in de pijpleidingen waardoor het drinkwater hiermee verontreinigd kan worden als gevolg van corrosief water (lage pH)
 • Niet alle ijzer en mangaan wordt verwijderd en dit kan leiden tot aanslag in het distributiesysteem
 • Niet alle ijzer en mangaan wordt verwijderd en dit kan leiden tot verkleuring van het water
 • Geen drinkwater ter beschikking afkomstig uit eigen winning
 • Wanneer er geen drinkwater kan worden gewonnen uit de eigen winning kan er geen water (noodvoorziening) geleverd worden door middel van levering door derden of een opslagtank
 • Door het niet hygiënisch nemen van monsters kan het drinkwater verontreinigd worden
 • Wanneer de druk in het distributienet wegvalt, is het mogelijk dat er verontreinigingen ontstaat door het loslaten van materiaal van de distributieleidingen.