Natuur kan een direct effect hebben op de gezondheid van mensen. Uit wetenschappelijke literatuur is bekend wat werkt en wat waarschijnlijk werkt. De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie.

Wat werkt?

  • Planten dragen bij  aan stressverlichting en positieve emoties. 
  • Ook posters van planten of andere natuurafbeeldingen dragen bij aan stressverlaging en meer tevredenheid bij patiënten en werknemers in de zorg. 
  • Een groene omgeving heeft positieve effecten voor werknemers, omdat het onder meer bijdraagt aan het herstel van een stressvolle werkomgeving. Daarbij gaat het om natuur in de directe omgeving van de zorginstelling, zoals een tuin, dakterras of bos. 

Lees het volledige Wat werkt dossier Natuur.

Praktijkvoorbeelden

Huisvestingsconcept bevordert gezondheid bij 's Heeren Loo

Ipse de Bruggen: beïnvloedt fysieke omgeving mentale gezondheid? 

ORO: verbinding tussen mens, dier en natuur zorgt voor gelukkigere cliënten 

Cliënten bewust maken van duurzaamheid en goede voeding bij Stichting Aveleijn