Voeding kan bijdragen aan de gezondheid van zowel patiënten, bezoekers als medewerkers.  Uit wetenschappelijke literatuur is bekend wat werkt en wat waarschijnlijk werkt. De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie. 

Wat werkt?

  • Kleine aanpassingen in de omgeving die de zichtbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van gezonde producten verbeteren helpen om gezonde keuzes te maken (zogenaamde 'Priming Nudges') 
  • Bij patiënten in ziekenhuizen helpt flexibiliteit in menukeuze en eetmoment om ondervoeding te voorkomen. Daarnaast heeft dit een positief effect op de energie- en eiwitinname van patiënten en bewoners. Dit verkleint ook de kans op voedselverspilling. 
  • Bij patiënten in ziekenhuizen draagt de inzet van voedingsassistenten voor hulp bij menukeuze bij aan een hogere voedsel-, energie- en eiwitinname. 
  • Meerdere kleine (al dan niet verrijkte) maaltijden en/of extra (verrijkte) tussendoortjes hebben een positief effect op de energie- en eiwitinname van patiënten in ziekenhuizen  

Lees het volledige Wat werkt dossier Voeding.

Praktijkvoorbeelden