Nadat de concentraties ultrafijn stof in kaart zijn gebracht, kan een onderzoek naar de mogelijk lange termijn effecten op de gezondheid van omwonenden van start gaan.

Dit deelonderzoek richt zich op de ultrafijn stof afkomstig van de luchtvaart. De blootstelling hieraan wordt bepaald met behulp van het rekenmodel. Er wordt een breed scala aan  gezondheidseffecten en leeftijdsgroepen meegenomen. Hierbij maken we gebruik van vragenlijsten over gezondheid- en leefstijl en gegevens over zwangerschapsduur en geboortegewicht, medicatiegebruik (als maat voor specifieke aandoeningen), en sterfte.