17 mei 2023: Voorstel voor het meten en modelleren van ultrafijnstof in Nederland

Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van het project ‘Voorbereiden meten en modelleren UFP ultrafine particles (ultrafijne deeltjes) (ultrafine particles (ultrafijne deeltjes))’. In het rapport is te lezen welke inventariserende studie is uitgevoerd om de mogelijkheden betreffende metingen en modellering van UFP in kaart te brengen. Daarnaast is er gekeken naar welke opties er zijn om een meet- en modelstrategie op te zetten.

Lees het nieuwsbericht: RIVM start in 2023 met het structureel meten van ultrafijnstof

Direct naar het rapport: Voorstel voor het meten en modelleren van ultrafijnstof in Nederland

6 augustus 2020: Metingen ultrafijnstof rond Utrecht

Het RIVM is begin april gestart met ultrafijnstofmetingen op drie locaties in en om Utrecht. Met deze metingen komen we meer te weten over ultrafijnstof in Nederland.

Tot nu toe heeft het RIVM nog weinig ultrafijnstof gemeten. Ook op de drie gekozen locaties is nog niet eerder ultrafijnstof gemeten, omdat er voor ultrafijnstof geen wettelijke meetverplichting is. De eerste resultaten van het onderzoek worden dit najaar verwacht.  

Metingen
De meetstations zijn begin april in de omgeving van Utrecht geplaatst. Het gaat om een regionaal, stads- en straatstation. De onderzoekers verwachten een duidelijk verschil te kunnen zien tussen de plek met veel verkeer (straatstation), de stad en het regionale punt waar weinig verkeer en industrie is. Op het regionaal station wordt de hoeveelheid ultrafijnstof buiten de verstedelijkte omgeving gemeten. Hier is weinig verkeer en industrie. Op het stadstation komt daar een achtergrondbijdrage van de veelheid aan bronnen in de stad bij. Tenslotte wordt in de metingen op het straatstation de lokale bijdrage van het wegverkeer zichtbaar. Omdat de metingen in april zijn gestart tijdens de maatregelen vanwege het coronavirus (COVID-19), kan dit extra inzicht geven in de bronnen en verspreiding van ultrafijnstof.
 
Ultrafijnstof en gezondheid

Vorig jaar heeft het RIVM onderzoek gepubliceerd over acute effecten van ultrafijnstof op de gezondheid rondom Schiphol. Uiterlijk volgend jaar verschijnen de resultaten van het onderzoek naar lange termijn blootstelling. Het huidige onderzoek naar ultrafijnstof op de drie stations zegt alleen iets over hoeveel ultrafijnstof er in de lucht is maar niet wat dit betekent voor de gezondheid.