Bij de bepaling van de luchtkwaliteit in een lokale situatie, zoals rond een verkeersweg, wordt de lokale bijdrage van de weg berekend en opgeteld bij de achtergrondconcentratie. De achtergrondconcentratie is de concentratie die op de betreffende locatie optreedt zonder bijdrage van de verkeersweg.

Achtergrond

Grootschalige concentraties worden toegepast als benadering van de achtergrondconcentratie. Dit is het geval in onder meer CARCalculation of Air Pollution from Road traffic II, het Nieuw Nationaal Model (NNMNieuw Nationaal Model) en ISL2Implementatie van Standaardrekenmethode 2. Dit zijn modellen voor de berekening van de luchtkwaliteit rond een lokale bron. Ook worden de kaarten gebruikt in de Monitoringstool.

Correctie voor dubbeltelling

Zeer grote bronnen, zoals drukke rijkswegen, hebben een significante bijdrage aan de grootschalige concentratie. Bij gebruik van de grootschalige concentratie als achtergrondconcentratie is dan sprake van dubbeltelling. Wanneer normoverschrijding dreigt, is correctie voor dubbeltelling gewenst. Bij nieuwe bronnen is dubbeltelling niet aan de orde, omdat bij de berekening van de grootschalige concentraties alleen bestaande bronnen van invloed zijn.