Vier dames met een verschillend postuur bewegen in een sport- of dansles

Op dit moment worden in Nederland zeven erkende gecombineerde leefstijlinterventies vergoed vanuit de basisverzekering: 

Meer informatie over de erkende GLI’s vindt u op de website van Loket Gezond Leven.

De programma’s zijn bedoeld voor mensen met: 

  • Obesitas: een BMI Body Mass Index (Body Mass Index) van 30 of hoger.
  • Overgewicht en een verhoogd risico op een andere aandoening: een BMI van 25 of hoger in combinatie met artrose of slaapapneu of in combinatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes. 

Wilt u meedoen en heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist? Dan krijgt u de deelname vergoed van uw zorgverzekeraar. Het aanbod in uw regio bepaalt aan welk programma u mee kunt doen. 

Lees meer over meedoen

Meedoen zonder doorverwijzing

Heeft u geen verwijzing van uw huisarts of specialist, maar wilt u toch meedoen? Dat kan, maar u krijgt uw deelname dan niet vergoed en u moet deze dus zelf betalen. Neem voor meer informatie contact op met een aanbieder in uw regio. 

Bekijk het GLI-aanbod op de website van het Loket Gezond Leven

Gegevensopslag

Het RIVM onderzoekt hoe effectief de gecombineerde leefstijlinterventie is in verhouding tot de kosten. Op basis van dit onderzoek is het mogelijk de gecombineerde leefstijlinterventie te verbeteren.

Doet u mee met de gecombineerde leefstijlinterventie? Uw behandelaar vraagt dan of u het goed vindt dat uw gegevens worden opgeslagen in het GLI-register. Gegevens in het GLI-register worden gebruikt voor onderzoek naar de gecombineerde leefstijlinterventie en om de programma’s verder te verbeteren.  Uw gegevens worden alleen opgeslagen als u daar toestemming voor geeft. 

Lees meer over de opslag van uw gegevens


Elk programma duurt ongeveer 2 jaar en bestaat uit een actieve behandelfase en uit een onderhoudsfase. De exacte duur per fase en de precieze invulling ervan verschilt per GLI-programma. Aan welk programma een deelnemer kan meedoen, is afhankelijk van het aanbod in de regio. 

Behandelfase

In de behandelfase leert de deelnemer over: 

  • veranderen van ongezonde gewoonten tot gezonde gewoonten
  • gezonde voeding
  • meer bewegen
  • beweging inpassen in het dagelijks leven

Afhankelijk van het programma dat u volgt zijn er lessen in groepsverband en/of individuele afspraken met de behandelaar. 

Onderhoudsfase

Dit is de uitstroomfase. De deelnemer krijgt nog steeds begeleiding vanuit het programma, maar is nu meer aangewezen op zichzelf. In deze fase ligt de focus op: 

  • inpassen van gezonde keuzes in het dagelijks leven
  • instroom in het beweeg- en sportaanbod in de buurt
  • begeleiding bij terugval

Lees meer op de website van het Loket Gezond Leven