Via het toestemmingsformulier geeft een deelnemer toestemming voor de opslag en het gebruik van zijn/haar gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Waar geeft de cliënt toestemming voor? 

De cliënt kan via het toestemmingsformulier aangeven waar hij/zij wel of geen toestemming voor wil geven:

 • De opslag van gegevens in het GLI-register en gebruik van de gegevens door RIVM.
 • Koppeling van de gegevens met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de zorgverzekeraar.
 • Gebruik van de gegevens (gepseudonimiseerd) door andere onderzoeksinstituten.
 • Gebruik van de gegevens (gepseudonimiseerd) door de ontwikkelaars van de GLI-programma’s voor het verbeteren van de kwaliteit van de gecombineerde leefstijlinterventie.
 • Benaderd mogen worden voor eventuele deelname aan toekomstig onderzoek naar de GLI. 

De deelnemer bepaalt zelf waar hij wel of geen toestemming voor geeft. Zorg ervoor dat u de papieren toestemmingsformulieren van uw deelnemers goed bewaart in uw praktijk.

Video met uitleg

 In de video wordt uitleg gegeven over het onderzoek en het toestemmingsformulier.

RIVM GLI-monitor

Bekijk video RIVM GLI-monitor 

Werkzaamheid (effectiviteit) van de GLI

 • Welke effecten bereiken deelnemers? Bijvoorbeeld afvallen of verbetering van kwaliteit van leven.
 • Zijn er gemiddeld genomen GLI-programma’s die effectiever zijn?
 • Zijn er groepen deelnemers te onderscheiden waarbij de GLI beter of slechter werkt dan gemiddeld?

 

Aanbod aan GLI-programma’s

 • Welke GLI programma’s worden aangeboden?
 • Wat is de spreiding over het land?
 • Kan iemand altijd terecht bij een GLI-programma, ongeacht woonplaats?

 

Bereik van GLI-programma’s

 • Wat zijn kenmerken van deelnemers aan de GLI?
 • Zitten er verschillen in deelnemers tussen de verschillende GLI-programma’s?

 

Kosten(effectiviteit) van de GLI

 • Hoeveel geld geven zorgverzekeraars uit aan de gecombineerde leefstijlinterventie?
 • Wat is de gezondheidswinst in verhouding tot de kosten?

Anonimiteit

De gegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek naar de GLI en worden gepseudonimiseerd. Dit betekent dat de naam wordt verwijderd, de geboortedatum wordt omgezet naar leeftijd en dat de letters van de postcode worden verwijderd.

 

Geen toestemming

Geeft de deelnemer geen toestemming? Dan mogen zijn/haar gegevens niet worden opgeslagen in het GLI-register. Deelnemers kunnen in alle gevallen het GLI-programma blijven volgen, ook als zij geen toestemming geven voor het GLI-register. 

Wil uw deelnemer zijn gegevens inzien, laten wijzigen of de toestemming intrekken? Dan bent u verplicht dit te regelen. MRDM stelt hiervoor formulieren ter beschikking. Daarmee kunt u aangeven dat er wijzigingen in het eerder ondertekende toestemmingsformulier moeten worden doorgevoerd.

Het wijzigen van eerder gegeven toestemming mag tijdens de looptijd van het GLI-register (tot eind 2025). Het intrekken van toestemming of het laten verwijderen van gegevens heeft geen invloed op de deelname aan de GLI.