Bent u een leefstijlcoach, diëtist, een fysiotherapeut of oefentherapeut? En biedt u de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) aan? Wanneer GLI-deelnemers toestemming hebben gegeven voor de opname van gegevens in het GLI-register via het toestemmingsformulier, dan registreert u de gegevens in het GL-register.

Log direct in bij het GLI-register

Registratie van gegevens

U registreert de gegevens van uw GLI-deelnemers in het GLI-register. Dit kunt u doen nadat uw GLI-deelnemers hier toestemming voor hebben gegeven via ondertekening van het toestemmingsformulier. Het GLI-register is een apart register dat het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft laten bouwen voor onderzoek naar de GLI.

Voordat u gegevens kunt registreren in het GLI-register moet de praktijk waarvoor u werkt twee overeenkomsten tekenen:

  1. een verwerkersovereenkomst tussen uw praktijk en MRDM
  2. een deelnameovereenkomst tussen uw praktijk en RIVM

In de overeenkomsten wordt verwezen naar het Reglement. Het Reglement beschrijft de precieze doeleinden van de gegevensverwerking. Het Reglement kunt u hier bekijken. Lees meer over de deelname- en verwerkersovereenkomst op de website van MRDM.

Heeft u zich aangemeld bij het GLI-register en heeft u een toestemmingsverklaring van uw deelnemers? Dan kunt u de gegevens invoeren in het GLI-register. Lees meer over het invoeren van gegevens in het GLI-register op de website van MRDM .

Uit een pilot is gebleken dat gegevens voor het GLI-register ook rechtstreeks uit een Elektronisch Patiënten Dossier ( EPD Elektronisch patiëntendossier (Elektronisch patiëntendossier)) of soortgelijk systeem opgehaald kunnen worden. Dit is nu al mogelijk voor gebruikers van het EPD van de leverancier Evry, voor gebruikers van Monter Leefstijl en voor gebruikers van het leefstijlplatform Vivica Health & Lifestyle. Mogelijk komt de EPD-koppeling in de nabije toekomst ook beschikbaar voor gebruikers van andere EPD’s of soortelijke registratiesystemen.

Wilt u gebruik maken van registratie via het EPD? U moet zich dan eerst aanmelden  bij het GLI-register. Tijdens uw aanmelding bij het GLI-register geeft u aan welk EPD u gebruikt in uw praktijk. Is uw EPD of registratiesysteem aangesloten op het GLI-register? Dan krijgt u instructies hoe u de GLI-gegevens kunt invoeren in uw EPD en kunt verzenden naar het GLI-register. 

Met de gegevens in het GLI-register doet het RIVM onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de gecombineerde leefstijlinterventie. Het RIVM publiceert hier 2 keer per jaar een rapport over. Op basis van dit onderzoek is het mogelijk om de gecombineerde leefstijlinterventie bijvoorbeeld te verbeteren of kosteneffectiever te maken.

In het GLI-register registreert u: 

  • deelnemersgegevens, zoals gewicht, buikomvang
  • groepsinformatie, zoals groepsgrootte
  • gegevens over het behandelteam

U wordt gevraagd om minimaal 3 meetmomenten te registreren: bij de start van de behandeling, na afloop van de behandelfase en na afloop van de onderhoudsfase. 

Toegang

Om toegang te krijgen tot het GLI-register moet u erkend zijn als GLI-aanbieder. Dit moet ook in het AGB Algemeen GegevensBeheer (Algemeen GegevensBeheer)-register staan. Controleer daarom of uw gegevens in het AGB-register up-to-date zijn.

Lees meer over het GLI-register


Om gegevens van de deelnemers te mogen registreren moeten zij een toestemmingsformulier tekenen. Door het toestemmingsformulier te ondertekenen geven deelnemers toestemming voor de opslag en het gebruik van zijn/haar gegevens. Deelnemers kunnen toestemming geven voor het gebruik van gegevens voor onderzoek naar de GLI en/of voor de verbetering van GLI-programma’s. U kunt de ondertekende toestemmingsformulieren bewaren in uw praktijk. U geeft in het GLI-register aan waar de GLI-deelnemer wel of geen toestemming voor heeft gegeven. 

Lees meer over het toestemmingsformulier


Registreert u gegevens van uw deelnemers in het GLI-register? Dan kunt u de resultaten van uw GLI-deelnemers vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere GLI-behandelaren. Dit gebeurt anoniem. U weet dus niet met welke aanbieders u uw resultaten vergelijkt.

Wat u onder andere kunt vergelijken met spiegelinformatie:

  • metingen: zoals de gemiddelde leeftijd (bij intake), buikomtrek, gewicht, BMI Body Mass Index (Body Mass Index) en de scores van de vragen over kwaliteit van leven.
  • aanbiedersgroep: gemiddelden van GLI-aanbieders in het hele land per GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-regio, per GLI-programma.

De spiegelinformatie wordt wekelijks geüpdatet vanuit het GLI-register.

Toegang tot spiegelinformatie

Registreert u gegevens in het GLI-register? Dan krijgt automatisch inloggegevens van MRDM voor spiegelinformatie. U heeft toegang tot spiegelinformatie als u:

  • gegevens registreert in het GLI-register
  • meer dan 10 GLI-deelnemers heeft

U kunt alleen gegevens inzien van een GGD-regio en GLI-programma als er:

  • meer dan 10 behandelaren zijn die ieder meer dan 10 deelnemers hebben

Deze eisen zorgen ervoor dat informatie niet te herleiden is tot een deelnemer of een GLI-behandelaar.


Op de website van MRDM vindt u de opnames van twee webinars over het GLI-register.
De eerste webinar gaat over het aanmelden bij het GLI-register. De tweede webinar gaat over het vastleggen van gegevens in het GLI-register en over de spiegelinformatie.